Zarządzanie domeną


 

Usługa ta pozwala na zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Pod taką domenę można „podczepić” dowolny serwis, uruchomić pocztę i testować przez cały 14-dniowy okres trwania usługi. Celem jest sprawdzenie atrakcyjności domeny i pomiar ruchu. Podczas 14-dniowego okresu testowego domeny możliwe jest wykonanie jedynie dwóch operacji: rejestracji domeny na pełny okres abonamentowy i zmiany delegacji. Po 14 dniach test wygasa i potencjalny Klient rozstaje się z domeną bez jakichkolwiek konsekwencji.Jeśli podczas testów zdecydujemy się ją zatrzymać, należy opłacić rejestrację domeny, wnosząc opłatę do sprzedawcy w taki sposób, by był w stanie ją zarejestrować jeszcze przed upływem 14-go dnia od czasu rozpoczęcia testu. W przeciwnym przypadku można narazić się na stratę tej domeny i może ona zostać przechwycona przez inny podmiot. Abonentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu zakończenia testów na domeny. Rejestracja domen i sposób ich użytkowania nie może naruszać praw osób trzecich.