TEST DOMENY

Usługa ta polega na zarejestrowaniu domeny polskiej na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Do testowanej domeny można przypisać dowolny serwis, uruchomić pocztę i testować przez cały 14-dniowy okres trwania usługi.
Podczas okresu testowego domeny możliwe jest zarejestrowanie domeny na pełny okres abonamentowy.

Wpisz propozycje nazw domen. Możesz wpisać kilka nazw (bez www) oddzielając je spacją.