Usługa ta pozwala na ostateczne zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Pod taką domenę można podczepić dowolny serwis uruchomić pocztę i testować przez cały 14 dniowy okres trwania usługi. Celem jest sprawdzenie atrakcyjności domeny i pomiar ruchu.

Podczas 14 dniowego okresu testowego domeny możliwe jest wykonanie jedynie dwóch operacji: rejestracji domeny na pełny okres abonamentowy i zmiany delegacji.

Po 14 dniach test wygasa i potencjalny klient rozstaje się z domena bez jakichkolwiek konsekwencji.

Jeśli podczas testów zdecydujemy się ją zatrzymać należy opłacić jej rejestrację, wnosząc opłatę do sprzedawcy w taki sposób by był w stanie ją zarejestrować jeszcze przed upływem 14 go dnia od czasu rozpoczęcia testu. W przeciwnym przypadku można narazić się na stratę tej domeny i może ona zostać przechwycona przez kogoś innego.
Abonentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu zakończenia testów na domeny.
Rejestracja domen i sposób ich użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich.

Sprawdź dostępność domeny DNT:
www.
(Wpisz domenę bez www)  (np.: domena.pl)
.pl .com.pl .net.pl
.org.pl .info.pl  
Domeny funkcjonalne:   (np. com.pl, net.pl)
Domeny regionalne:   (np. waw.pl, kalisz.pl)