Registry Lock dla domeny .pl

.pl Registry Lock jest usługą zapewniającą dodatkową ochronę przed nieautoryzowanymi próbami usunięcia, przejęcia domeny, przypadkowymi lub nieautoryzowanymi zmianami administracyjnymi nazwy domeny, błędnego lub celowego działania strony trzeciej.

.pl Registry Lock blokuje możliwości modyfikacji działań na domenie bez wyraźnej zgody Abonenta. Jest doskonałym zabezpieczeniem przed nieautoryzowanymi zmianami administracyjnymi na posiadanej nazwie domeny.

Jak założyć .pl Registry Lock?

Usługa zakładana jest bezpośrednio w rejestrze domen polskich NASK przy pomocy specjalnego wniosku autoryzowanego uprzednio przez wyznaczonego pracownika Rejestratora Consulting Service Sp. z o.o.

Wniosek jest dostępny na stronie: https://www.hrd.pl/wsparcie/do-pobrania/

Abonent odsyła wypełniony i podpisany przez osobę umocowaną do reprezentacji wniosek bezpośrednio do Rejestratora, tj. do Consulting Service Sp. z o.o. z autoryzowanego adresu email przypisanego do domeny na adres domeny@consultingservice.pl.

We wniosku należy zaznaczyć pole AKTYWACJA USŁUGI.

Rozbudowana procedura zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia domeny przed nieautoryzowanymi zmianami bez wiedzy i woli Abonenta.

Jak zdjąć .pl Registry Lock?

Procedura zdjęcia zabezpieczenia jest podobna do procedury jego aktywacji. Należy ponownie przesłać wniosek bezpośrednio do Rejestratora, tj. do Consulting Service Sp. z o.o. z autoryzowanego adresu email przypisanego do domeny na adres domeny@consultingservice.pl.

We wniosku należy zaznaczyć pole DEZAKTYWACJA USŁUGI.

Z czym wiąże się aktywacja usługi .pl Registry Lock?

Usługa .pl Registry Lock oferuje szereg zabezpieczeń przed modyfikacją Abonenta i nazwy domeny .pl. Należą do nich:

  • zablokowana zmiana Abonenta
  • zablokowana zmiana danych Abonenta
  • zablokowany transfer domeny
  • zablokowane usunięcie domeny
  • zablokowana zmiana hostów podrzędnych

Powyższe blokady są anulowane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dezaktywację .pl Registy Lock przez Rejestr NASK.

Opłaty za usługę .pl Registry Lock

Aktywacja (cena promocyjna obowiązująca do 31.03.2020 r.): 129 zł netto

Aktywacja (cena regularna): 629 zł netto

Dezaktywacja: 0 zł

Ponowna Aktywacja: zgodnie z cennikiem Aktywacji .pl Registry Lock