Zarządzanie Privacy Protect

ZARZĄDZANIE PRIVACY PROTECT

Szanowni Państwo,

W Panelu Zakupowym została Państwu udostępniona możliwość zarządzania opcją Privacy Protect dla domen globalnych.

Privacy Protect jest płatną usługą ukrywania danych oferowaną przez dostawcę domen globalnych - Directi.

Aby włączyć/wyłaczyć Privacy Protect należy przejść do sekcji Domeny i kliknąć na wybraną aktywną domenę globalną. Na stronie o domenie pojawi się odpowiedni przycisk.

Warunkiem włączenia Privacy Protect dla domeny jest jej status (zarejestrowana) oraz odgórna możliwość użycia opcji narzucona przez Directi.

Podczas włączania opcji pojawi się prośba o potwierdzenie uruchomienia Privacy Protect dla danej domeny. Obecnie koszt uruchomienia opcji wynosi 15 zł netto i jest doliczany automatycznie w przypadku odnowienia domeny z aktywną opcją Privacy Protect.

W tabeli domen (sekcja Domeny) w kolumnie Privacy Protect posiadają Państwo globalny podgląd na usługi objęte tą opcją.

Z poważaniem,
Zespół serwisu HRD.pl