Akutalizacje danych – NIS2

W najbliższych tygodniach Abonenci domen polskich, którzy mają przypisane w rejestrze NASK błędne dane adresowe wg listy przesłanej do nas przez rejestr ( np. kody pocztowe z czeskim błedem, nieprawidłowe kody pocztowe przypisane do podanego adresu, niepełne kody pocztowe,  nazwy miejccowości z literówką, nieprawidłowy kraj przypisany do adresu itp.) będą otrzymywać powiadomienia z rejestru domen polskich w związku z poprawą oczywistych błędów pisarskich w bazie. Korekty kontaktów są jednym z punktów przygotowania naszego systemu do wdrożenia unijnej dyrektywy NIS2.