Zarządzanie domeną

Cesja domeny jest to inaczej przeniesienie własności domeny pomiędzy Abonentami. Zarówno strona zrzekająca się domeny, jak i strona przejmująca muszą posiadać konto abonenckie CSA w naszym systemie.

Cesji domeny polskiej oraz globalnej można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.

Procedura przeprowadzenia e-cesji:

1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres email. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.

2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.

3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.

4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.

5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.

6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji. Jest to procedura bezpłatna.

Dla domen europejskich cesje przeprowadza się dokładnie w taki sam sposób, jak transfer – patrz: Jak dokonać transferu domeny europejskiej do naszego serwisu od innego Rejestratora?

Cesji domeny polskiej oraz globalnej można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.

Procedura przeprowadzenia e-cesji:

1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres e-mail. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.

2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.

3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.

4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.

5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.

6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.Jest to procedura bezpłatna.

W celu przeprowadzenia cesji domeny .eu należy wykonać następujące czynności:
wpisać nazwy domeny w panelu Klienta (panelu CSA) > Transfer > Dodaj domeny;
w zakładce transferuj domeny .eu należy zaznaczyć identyfikator Abonenta, Kontakt Techniczny oraz wpisać DNS, następnie należy rozpocząć transfer. W procesie cesji domena zostanie przedłużona o rok, dodawany do obecnego okresu abonamentowego.

Po rozpoczęciu cesji, w panelu abonenckim Abonenta przejmującego domenę, wygeneruje się faktura proforma lub wniosek dotyczący płatności związanej z cesją. Nowy Abonent powinien dokonać płatności, na jej podstawie zostanie rozpoczęty proces cesji domeny w EURid.
Następnie, na adres e-mail Abonenta zrzekającego się domeny oraz adres e-mail Abonenta przejmującego domenę, zostaną wysłane wiadomości e-mail z linkami transferowymi.
Abonent zrzekający się domeny oraz przejmujący domenę powinni potwierdzić wolę cesji.
EURid weryfikuje poprawność przeprowadzanej cesji. Cesja może nie zostać zaakceptowana, jeśli Abonent zrzekający się oraz Abonent przejmujący domenę będą posiadali te same adresy e-mail oraz nazwy.

Delegacja domeny to wskazanie serwerów nazw (serwerów DNS), które mają obsługiwać daną domenę. W okresie abonamentowym delegacja domeny może być zmieniana w dowolnym momencie i dowolną ilość razy. Jest to procedura bezpłatna. Zmiana dokonywana jest w rejestrze natychmiastowo. Należy przy tym pamiętać, iż po zmianie serwera nazw DNS w Rejestrze, rozpropagowanie nowych ustawień w sieci trwa do 48 godzin. W praktyce oznacza to, że nowy serwer jest widoczny w sieci dopiero po jakimś czasie.

Delegację domeny można zmieniać zarówno w panelu CSP, jak i z poziomu panelu CSA.

W panelu CSP zmiany dokonać można w sekcji DNS > -zmiana delegacji dns. W panelu CSA dokonuje się tego w zakładce Edycja danych>zmiana delegacji, dns.

Należy zaznaczyć pierwszy dns (checkbox nad przyciskiem zamień), następnie wpisać w polu Nazwa hosta nazwę serwera dns i zatwierdzić przyciskiem zamień. Dla drugiego z dnsów operację należy powtórzyć zaznaczając ns2. Aby dodać kolejny serwer należy w polu Nazwa hosta wpisać adres serwera, a następnie zatwierdzić przyciskiem dodaj. Zmiana delegacji widoczna jest po upływie czasu propagacji domeny, czyli inaczej mówiąc rozprzestrzenieniu się po Internecie informacji o nowych dns-ach. Czas ten to teoretycznie do 24 godzin, jednakże zazwyczaj zmiany widać dużo szybciej.

Można zamieniać jednocześnie dns dla wielu domen, zaznaczając odpowiednie serwery do zmiany dla każdej z domen.

W celu dokonania zmiany danych Abonent powinien wypełnić formularz Zmiana danych Abonenta, dostępny w zakładce Formularze.

Formularz powinien być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.
Dokumenty mogą zostać przesłane przez Partnera CSP lub bezpośrednio przez Abonenta.

Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

Aby poprawnie wypełnić wniosek należy:
– wypełnić go czytelnie, najlepiej drukowanymi literami;
– należy podać numer CSA Abonenta,
– podpisać czytelnie – podpis powinien zostać złożony przez Abonenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

Wniosek ten można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej;

Do wniosku należy załączyć:
– dla osoby fizycznej – kopię obu stron dowodu tożsamości,
– dla firm – kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Po zakończeniu okresu abonamentowego domena przechodzi w tzw. okres reklamacyjny, który trwa w naszym systemie 10 dni. Strona WWW przestaje być widoczna w Internecie, emaile oparte na domenie nie działają. Jeżeli w tym okresie domena nie zostanie odnowiona następuje rozwiązanie umowy przez Abonenta z rejestrem i adres wraca do puli domen wolnych i dowolna osoba bądź firma może zarezerwować domenę.

Aby zalogować się do panelu abonenckiego, należy kliknąć na ikonę Panel Partnera /prawy górny róg na stronie głównej/. Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu i hasła, wpisz w polu przypomnienie hasła adres e-mail, który podawałeś w koncie. Jeżeli go nie znasz lub nie pamiętasz, napisz do nas na info@hrd.pl koniecznie podając nazwę firmy.

Cesja domeny służy do zmiany dysponenta domeny natomiast zmiana danych Abonenta dotyczy uaktualnienia wszelkich zmian dotyczących danych obecnego Abonenta.

Jest do kod dla domen polskich (.pl) w postaci krótkiego ciągu alfanumerycznego jednoznacznie autoryzujący domenę. Kod jest niezbędny podczas operacji zmiany Rejestratora domeny. Informacje o udostępnianiu kodu Authinfo można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta swojego Rejestratora.

Jest do kod dla domen globalnych (.com) jednoznacznie autoryzujący domenę.Kod jest niezbędny podczas operacji zmiany Rejestratora domeny. Informacje o udostępnianiu kodu Authinfo można uzyskać kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta swojego Rejestratora.

Klient może samodzielnie zmienić Rejestratora domeny .eu. W tym celu należy zalogować się w Panelu na stronie Euridu i postępować według instrukcji na stronie EurID.

Domenę można przetransferować również do naszego rejestru poprzez panel abonencki CSA – patrz: Jak dokonać transferu domeny europejskiej do naszego serwisu od innego Rejestratora?

Transfer domeny to inaczej zmiana firmy obsługującej domenę – Rejestratora domeny. Abonent musi potwierdzić transfer przy pomocy autoryzowanego adresu e-mail podawanego podczas rejestracji domeny u innego Rejestratora.

Procedura przeniesienia domeny do naszego serwisu jest zawsze bezpłatna!

Aby przenieść domenę do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo.Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen > dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić.

Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj od partnerów NASK, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. Na adres podany w poprzednim rejestrze zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu.

Po potwierdzeniu otrzymanej wiadomości e-mail domena jest przeniesiona. Domenę przenieść można do 6 dni przed jej wygaśnięciem. Po jej wygaśnięciu można dokonać transferu z odnowieniem w okresie reklamacyjnym.

Aby przenieść domenę zarejestrowaną bezpośrednio w NASK-u należy w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen > Dodaj domeny podać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj z NASK, gdzie należy uzupełnić dane do formularza zgodnie z obecnymi danymi abonenta w bazie WHOIS. Pozwoli to wygenerować wniosek, który należy, po podpisaniu, przesłać do NASK w przeciągu 24 godzin. NASK, po otrzymaniu wniosku, przesyła do Klienta wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu. Po jego zaakceptowaniu domena zostaje przeniesiona. Domenę można przenieść z NASK do 24 dni przed jej wygaśnięciem.

Aby przenieść domenę globalną do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo. Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu, w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen> dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj globalne, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. W momencie transferu należy odnowić domenę – opłata za transfer równa jest kosztowi rocznego odnowienia oraz wydłuża jej ważność o rok, tak więc nie przepada obecny okres abonamentowy oraz nie jest to dodatkowa opłata.

Po opłaceniu proformy za transfer domeny wysłany zostaje email z prośbą o potwierdzenie transferu do AdministrativeContact (zazwyczaj dotychczasowy rejestr). Po pięciu dniach od potwierdzenia wiadomości domena jest przenoszona.Jeżeli bezpośrednio po potwierdzeniu transfer wygasa oznacza to, że kod jest niepoprawny i należy go zweryfikować u dotychczasowego Rejestratora.

Aby przenieść do naszego serwisu domenę europejską należy w panelu abonenckim /panelu Klienta/ w sekcji Transfer domen > dodaj domeny wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić. Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj domeny .eu. Procedura transferu wymaga kodu Authinfo oraz w odróżnieniu od transferów dla innych rozszerzeń nie wymaga potwierdzenia emailowego. Oznacza to, że po wprowadzeniu kodu authinfo i aktywowaniu transferu w powyższej sekcji domena zostanie od razu przeniesiona do naszego systemu, bez konieczności dodatkowego potwierdzenia. W procedurze transferu podobnie jak w przypadku domen globalnych okres abonamentowy będzie wydłużany o rok, abonent będzie zmieniany zgodnie z danymi w docelowym koncie CSA, konfiguracja DNS jest przenoszona.

Opcja na domenę to usługa polegająca na prawie bezwzględnego pierwszeństwa do rejestracji nazwy domeny, która została zwolniona. Takie zwolnienie się domeny do puli domen wolnych może odbyć się wskutek zaniedbania poprzedniego Abonenta, co do konieczności wniesienia opłaty na następny okres abonamentowy.

Usługa w ramach wnoszonej opłaty zakładana jest na okres 3 lat i dotyczy tylko domen polskich. Monitorowanie dostępności założenia takiej rezerwacji jest procesem automatycznym. Klient, po wykupieniu usługi, tylko czeka na sygnał o ewentualnej realizacji usługi. Informacja o realizacji usługi przychodzi do Klienta bezpośrednio z dwóch niezależnych adresów e-mail, zarówno z NASK, jak i z naszego systemu.
Opcja daje możliwość ostatecznej rejestracji domeny w przeciągu 10 dni od momentu wygenerowania się faktury proforma (plus 4 dni na ewentualne reklamacje, po tym okresie rezerwacja wygasa). Opłata za usługę opcji wynosi 35 zł netto , usługa rejestracji domeny po zrealizowaniu opcji płatna jest jako osobna usługa według obecnie obowiązującego cennika.

Usługa opcji może być realizowana tylko dla domen aktywnych, analogicznie nie może być zakładana dla domen wygasłych lub takich, w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające lub inne rozstrzygające ewentualne kwestie sporne co do własności prawa do domeny. Wysłanie zgłoszenia nie spowoduje automatycznie założenia opcji na wybrane domeny oraz nie gwarantuje pierwszeństwa do wykonania usługi. Założenie opcji następuje w momencie zaksięgowania środków przez system księgowy naszego serwisu. Wskazany jest pośpiech w opłacaniu faktury proformy, w celu uzyskania wspomnianego pierwszeństwa.

Usługa ta pozwala na zarejestrowanie domeny na okres testowy 14 dni przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Pod taką domenę można „podczepić” dowolny serwis, uruchomić pocztę i testować przez cały 14-dniowy okres trwania usługi. Celem jest sprawdzenie atrakcyjności domeny i pomiar ruchu. Podczas 14-dniowego okresu testowego domeny możliwe jest wykonanie jedynie dwóch operacji: rejestracji domeny na pełny okres abonamentowy i zmiany delegacji. Po 14 dniach test wygasa i potencjalny Klient rozstaje się z domeną bez jakichkolwiek konsekwencji.Jeśli podczas testów zdecydujemy się ją zatrzymać, należy opłacić rejestrację domeny, wnosząc opłatę do sprzedawcy w taki sposób, by był w stanie ją zarejestrować jeszcze przed upływem 14-go dnia od czasu rozpoczęcia testu. W przeciwnym przypadku można narazić się na stratę tej domeny i może ona zostać przechwycona przez inny podmiot. Abonentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu zakończenia testów na domeny. Rejestracja domen i sposób ich użytkowania nie może naruszać praw osób trzecich.