Informacje podstawowe

Domena internetowa to niepowtarzalny adres w Internecie, pod którym można uzyskać dostęp do danych usług (strony WWW, konta e-mail, serwery FTP) w Sieci. Aby dana strona WWW była widoczna w Sieci, potrzebny jest dodatkowo serwer, na który będzie wskazywała dana domena. Serwer ten jest konieczny do utrzymania plików strony WWW.

Nazwa domeny powinna być starannie przemyślana – np. powinna kojarzyć się z Tobą, nazwą Twojej firmy lub typem działalności, jaką prowadzisz. Należy pamiętać, że domena jest wartością unikalną i nie istnieją dwie identyczne domeny, wiec pośpiech przy ich rejestracji jest wskazany (obowiązuje zasada pierwszeństwa). Należy pamiętać, iż jeśli wybrana nazwa jest zajęta, zawsze można sprawdzić pożądaną nazwę z innymi końcówkami, np. jeżeli domena firma.pl jest zajęta, być może firma.com, firma.eu, firma.com.pl, lub domena z innym rozszerzeniem jest wolna.

Domena to nie tylko wizytówka Twojej firmy lub osoby w Sieci. Oprócz oczywistych profitów, takich jak prezentacja oferty w Internecie, pozyskiwanie nowych Klientów (poprzez dostęp do informacji umieszczonych na stronie WWW, wymianę informacji za pomocą poczty elektronicznej), domena sama w sobie jest wartością niematerialną i może być przedmiotem kupna/sprzedaży na rynku.

Rodzaj domeny określa jego końcówka. Generalnie domeny można podzielić na narodowe, europejskie i globalne. Domeny nie różnią się zasadami działania, a jedynie rozszerzeniami i przyjętymi zastosowaniami tych domen.Domeny narodowe to np. .pl (Polska), .uk (Wielka Brytania), .fr (Francja). Domeny europejskie mają końcówkę .eu. Domeny globalne to np. .com (dla firm), .net (dla podmiotów związanych z Siecią), .org (dla organizacji i stowarzyszeń), .info (dla serwisów informacyjnych), .biz (dla serwisów komercyjnych).

Domena funkcjonalna narodowa łączy cechy domeny globalnej i narodowej: np. com.pl, org.uk, gov.de.

Domena regionalna to narodowa domena zawierająca nazwę miasta lub regionu, np. waw.pl, pomorskie.pl, lowicz.pl.

1. Nie można rejestrować domen będących jednocześnie nazwą usługi sieciowej, np. WWW, http, ftp.
2. Minimalna liczba znaków wynosi:
– dla domen polskich: 1
– dla domen europejskich: 2
– dla domen globalnych: 3
3. Maksymalna liczba znaków wynosi:
– dla domen z końcówką .biz: 24
– dla pozostałych domen: 63.
4. Nazwa domeny polskiej i europejskiej może składać się z:
– liter, w tym polskich znaków
– cyfr
– znaku myślnika (nie może on jednak występować na początku, końcu oraz równocześnie na 3 i 4 pozycji w nazwie domeny).
5. Nazwa domeny globalnej może składać się z:
– liter, bez polskich znaków;
– cyfr
– znaku myślnika (nie może on występować na początku oraz na końcu nazwy domeny).

Informacje o rejestracji domen polskich ze znakami diakrytycznymi dostępne są na stronie serwisu: http://www.ietf.org oraz w informatorze NASK „Rejestracja domen IDN (Internationalized Domain Names) w domenie .PL”, dostępnym na stronie dns.pl. Informacje o rejestracji domen europejskich ze znakami diakrytycznymi, opisane są na stronach EURidu .Nie ma możliwości rejestracji domeny globalnej oraz innych domen narodowych z polskimi znakami diakrytycznymi.

Serwery nazw DNS (z ang. Domain Name System) to w praktyce nazwy serwerów zawierających konfigurację całej domeny – muszą być zawsze przypisane do domeny, aby przeglądarka internetowa „wiedziała”, gdzie szukać zawartości strony, wysłać emaila itp. Wszelkie rekordy domeny (np. A, MX, CNAME) konfiguruje się właśnie na serwerze DNS. DNS zapewnia rejestrację nazw domen internetowych i ich powiązanie z numerami IP a także realizuje bieżącą obsługę komputerów odnajdujących adresy IP odpowiadające poszczególnym nazwom.Krótko mówiąc: DNS „tłumaczy” ciąg używanych przez Internautów znaków (złożonych z liter i cyfr) – nazw domen na ciąg cyfr – znaków rozpoznawalnych przez sieć komputerową.
Światowy system nazw domenowych składa się z wielu instytucji administrujących:
ICANN – (z ang. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) – Internetowa Korporacja ds. Nadawania Nazw i Numerów zajmuje się między innymi przyznawaniem nazw domen Internetowych oraz nadzorem dotyczącym działania serwerów DNS. Jest to prywatna organizacja non-profit. ICANN zajmuje się administrowaniem adresami IP, zarządzaniem domenami, serwerami DNS najwyższego poziomu, przyznawaniem parametrów protokołom internetowym.
EurID – (z ang. European Registry for Internet Domains) sprawuje nadzór nad domeną .eu oraz subdomenami.
NASK – (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa) sprawuje nadzór nad domeną .pl oraz subdomenami.Rządy poszczególnych krajów sprawują nadzór nad domenami swoich państw. Zwykle przekazują zarządzanie wyspecjalizowanym instytucjom. W Polsce jest to NASK , natomiast dla domen „rządowych” typu gov.pl – IPPT PAN.

Zmiany rekordów przypisanych do domeny dokonuje się w pliku strefy dla domeny. Plik strefy znajduje się na serwerach nazw DNS, nie w rejestrze domeny.

Aby stworzyć serwer nazw w domenie Klienta (np. Klient posiada domenę serwer.pl i chce stworzyć serwer nazw dns.serwer.pl), należy:
dla domeny polskiej: bądź w sekcji Abonenci CSA > Abonenci należy zalogować się w panelu, do którego przypisana jest domena, następnie, w sekcji Edycja danych > Stwórz nowy serwer nazw, podać żądany serwer nazw oraz numer IP serwera. Można również dodać serwer z poziomu panelu CSP w sekcji DNS > – zmiana delegacji dns w zakładce serwery nazw podać nazwę hosta oraz Adres IP, a następnie zatwierdzić przyciskiem Dodaj serwer.
dla domeny globalnej i europejskiej: napisać na adres info@hrd.pl prośbę o utworzenie DNS-a podając jego nazwę oraz IP serwera; wiadomość powinna być przesłana z autoryzowanego adresu email.

dla domeny polskiej: należy w panelu CSP bądź w panelu Abonenta docelowego w sekcji Domeny kliknąć w nazwę domeny – pojawią się wszystkie DNSy oparte na domenie. W pustym polu należy wpisać nowy adres IP i zatwierdzić go przyciskając ikonę ołówka. Następnie można nieaktualny adres usunąć przyciskiem „X”.
dla domeny globalnej oraz europejskiej: należy napisać na adres info@rejestracjadomen.pl prośbę o zmianę IP przypisaną do DNS-a podając jego nazwę oraz nowe IP serwera; wiadomość powinna być przesłana z autoryzowanego adresu email.

To instytucja sprawująca nadzór nad domenami określonego typu.

To podmiot związany z Rejestrem domen porozumieniem o współpracy w zakresie Obsługi Administracyjnej i Technicznej, który został umieszczony na aktualnej liście Partnerów, zwykle dostępnej na witrynie internetowej Rejestru.Consulting Service Sp. z o.o. jest oficjalnym Partnerem NASK oraz EURid.

Domeny rejestrowane są zawsze w koncie Abonenta docelowego CSA.

Aby zarejestrować domenę należy w sekcji panelu CSP Abonenci CSA > Abonenci wejść do panelu docelowego użytkownika domeny. W sekcji Rejestracja domeny należy:

1. Należy w polu Sprawdź dostępność wpisać nazwę lub nazwy do zarejestrowania. System sprawdzi, czy domena z wybranym rozszerzeniem oraz z innymi popularnymi rozszerzeniami jest dostępna.
2. Wybierz nazwy z tymi rozszerzeniami, które zamówił Klient, a następnie wciśnij przycisk Dalej.
3. Pojawia się lista wybranych domen. Przy każdej z nich można dokonać edycji okresu utrzymania (domyślnie 1 rok) oraz w przypadku osób fizycznych opcja ukrycia danych osobowych. Na tym etapie można również wyedytować serwery nazw, na które ma być skierowana domena. Serwery DNS można również edytować w dowolnym momencie po zarejestrowaniu domeny. Domyślie przypisywane są serwery DNS Partnera, konfigurowane z poziomu panelu CSP.
4. Potwierdzenie danych i wysłanie zgłoszenia: należy uważnie sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, a następnie wygenerować płatność. Po aktywowaniu wniosku domena z zarezerwowanej otrzyma status zarejestrowanej.

Abonent domeny to użytkownik, który zarejestrował wybraną przez siebie domenę i nabył prawa do jej dysponowania przez okres zarejestrowania.

Rejestracja domeny jest pewną procedurą, która mówi o tym, że Abonent nabywa prawa do wyłączności i dysponowania domeną w indywidualny sposób w określonym przedziale czasowym.Rejestracja domeny nie jest równoznaczna z wykupieniem wieczystego prawa własności. Istnieją minimalne i maksymalne okresy rejestracji danej domeny (od 1 do 10 lat). Należy pamiętać o odnowieniu domeny przed upływem daty jej wygaśnięcia.

Aby Twoja strona wyświetlała się w sieci Internet oprócz tego, że jest wykonana, to zawartość całego dokumentu powinna być umieszczona na komputerze, który jest podłączony do sieci Internet 24h na dobę. Taki komputer nazywamy serwerem WWW. Na serwerze przechowywana jest zarówno zawartość strony, jak i poczta elektroniczna. Umożliwia to magazynowanie informacji dowolnej wielkości. Inni użytkownicy podczas Twojej nieobecności łączą się z Twoim serwerem WWW, odczytują zawartość Twojej strony, pozostawiają dla Ciebie pocztę. Ty, po włączeniu swojego komputera, łączysz się ze swoim serwerem i odbierasz pocztę.

Rejestracja domeny odbywa się w momencie aktywowania przez Partnera CSP wniosku. Aby wniosek mógł zostać aktywowany, niezbędne jest posiadanie na koncie odpowiedniej ilości punktów rejestracyjnych, które są odejmowane w momencie aktywacji wniosku zgodnie z ceną z aktualnego cennika dla CSP.

Minimalny czas utrzymania domeny to 12 miesięcy. Obecnie, zarówno dla domen polskich, jak i europejskich i globalnych, maksymalny czas utrzymania wynosi 10 lat (czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 lat).