Domeny – FAQ

Domeny rejestrowane są zawsze w koncie Abonenta docelowego CSA.

Aby zarejestrować domenę należy w sekcji panelu CSP Abonenci CSA > Abonenci wejść do panelu docelowego użytkownika domeny. W sekcji Rejestracja domeny należy:

1. Należy w polu Sprawdź dostępność wpisać nazwę lub nazwy do zarejestrowania. System sprawdzi, czy domena z wybranym rozszerzeniem oraz z innymi popularnymi rozszerzeniami jest dostępna.

2. Wybierz nazwy z tymi rozszerzeniami, które zamówił Klient, a następnie wciśnij przycisk Dalej.

3. Pojawia się lista wybranych domen. Przy każdej z nich można dokonać edycji okresu utrzymania (domyślnie 1 rok) oraz w przypadku osób fizycznych opcja ukrycia danych osobowych. Na tym etapie można również wyedytować serwery nazw, na które ma być skierowana domena. Serwery DNS można również edytować w dowolnym momencie po zarejestrowaniu domeny. Domyślie przypisywane są serwery DNS Partnera, konfigurowane z poziomu panelu CSP.

4. Potwierdzenie danych i wysłanie zgłoszenia: należy uważnie sprawdzić, czy wszystkie dane są poprawne, a następnie wygenerować płatność. Po aktywowaniu wniosku domena z zarezerwowanej otrzyma status zarejestrowanej.

W celu dokonania zmiany danych Abonent powinien wypełnić formularz Zmiana danych Abonenta, dostępny w zakładce Formularze.

Formularz powinien być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.
Dokumenty mogą zostać przesłane przez Partnera CSP lub bezpośrednio przez Abonenta.

Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

Aby przenieść domenę do naszego serwisu niezbędny jest kod authinfo. Należy zwrócić się do obecnego Rejestratora domeny o uzyskanie kodu. Po otrzymaniu kodu w panelu Klienta /panelu abonenckim/ w sekcji Transfer domen > dodaj domeny należy wpisać nazwę domeny oraz zatwierdzić.

Domena pojawi się poniżej w sekcji Transferuj domeny .PL, gdzie należy wpisać kod authinfo oraz zatwierdzić transfer. Na adres podany w poprzednim rejestrze zostanie wysłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie transferu.

Po potwierdzeniu otrzymanej wiadomości e-mail domena jest przeniesiona. Po jej wygaśnięciu można dokonać transferu z odnowieniem w okresie reklamacyjnym.

Delegację domeny można zmieniać zarówno w panelu CSP, jak i z poziomu panelu CSA.

W panelu CSP zmiany dokonać można w sekcji DNS > -zmiana delegacji dns. W panelu CSA dokonuje się tego w zakładce Edycja danych>zmiana delegacji, dns. Należy zaznaczyć pierwszy dns (checkbox nad przyciskiem zamień), następnie wpisać w polu Nazwa hosta nazwę serwera dns i zatwierdzić przyciskiem zamień. Dla drugiego z dnsów operację należy powtórzyć zaznaczając ns2. Aby dodać kolejny serwer należy w polu Nazwa hosta wpisać adres serwera, a następnie zatwierdzić przyciskiem dodaj. Zmiana delegacji widoczna jest po upływie czasu propagacji domeny, czyli inaczej mówiąc rozprzestrzenieniu się po Internecie informacji o nowych dns-ach. Czas ten to teoretycznie do 24 godzin, jednakże zazwyczaj zmiany widać dużo szybciej.

Można zamieniać jednocześnie dns dla wielu domen, zaznaczając odpowiednie serwery do zmiany dla każdej z domen.

Przeniesienie domeny Abonenta pomiędzy dwoma firmami partnerskimi (CSP) w ramach systemu HRD.pl jest dokonywane za pomocą procedury e-cesji (szczegóły >>).

Dla domen europejskich (.eu), ze względu na wymogi Rejestru głównego EURid, przeniesienie wiąże się z odnowieniem domeny. Nowy okres abonamentowy jest doliczany do już opłaconego.

Dla domen polskich oraz ‚globalnych’ procedura e-cesji nie wymaga odnowienia ani żadnych innych kosztów.

Jeżeli Abonent nie posiada możliwości skontaktowania się z obecnym Usługodawcą, kody cesji dla domen .pl i globalnych wydawane będą emailowo na podstawie prośby zawierającej nazwy domen(y) na adres domeny@consultingservice.pl.

W przypadku braku dostępu do autoryzowanego adresu email należy dokonać jego aktualizacji zgodnie z obecnie obowiązującą procedurą:

Formularz zmiany danych Abonenta musi być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.
Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.

O czym należy pamiętać, wypełniając wniosek o zmianę danych Abonenta?

 • wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami,
 • należy podać numer CSA Abonenta,
 • wniosek ten można wypełnić jedynie w przypadku jeżeli nie zmienia się podmiot, a jedynie dane Abonenta; jeżeli zmienia się numer NIP firmy należy wypełnić wniosek cesji domeny i utworzyć nowe konto dla strony przejmującej;

Do wniosku należy załączyć:

 • dla osoby fizycznej – kopię obu stron dowodu tożsamości zawierającą dane niezbędne do weryfikacji Abonenta;
 • dla firm – kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/KRS/umowy spółki w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.;

Ochrona danych osobowych a zmiana danych Abonenta nazwy domeny:

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w przypadku zmiany danych Abonenta nazwy domeny – osoby fizycznej, nie należy przesyłać do nas kopii całego dowodu osobistego.

Dane niezbędne do dokonania cesji, które powinny być widoczne, to:

 • imię i nazwisko
 • numer PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego
 • adres zameldowania

Dane, które należy zamazać:

 • wizerunek (zdjęcie)
 • nazwisko rodowe
 • imiona rodziców
 • miejsce urodzenia
 • kolor oczu
 • wzrost

Cesji domeny można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.

Procedura przeprowadzenia e-cesji:
1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres e-mail. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.Jest to procedura bezpłatna.

Aby zalogować się do panelu abonenckiego, należy kliknąć na ikonę Panel Partnera /prawy górny róg na stronie głównej/. Jeżeli nie pamiętasz swojego loginu i hasła, wpisz w polu przypomnienie hasła adres e-mail, który podawałeś w koncie. Jeżeli go nie znasz lub nie pamiętasz, napisz do nas na info@hrd.pl koniecznie podając nazwę firmy.

Cesja domeny służy do zmiany dysponenta domeny natomiast zmiana danych Abonenta dotyczy uaktualnienia wszelkich zmian dotyczących danych obecnego Abonenta.