Polityka cenowa HRD.pl


 

Polityka cenowa domen


 

Domeny polskie:

Nowe rejestracje – domeny sprzedawane są po kosztach ich zakupu w Rejestrze NASK
Odnowienia – obowiązuje polityka dyskontowa – im więcej domen utrzymywanych tym niższa cena (większy rabat), Cennik dla danego Partnera jest wyliczany na podstawie wszystkich domen utrzymywanych w HRD.pl a obsługiwanych przez Partnera przypadających na ostatni dzień poprzedniego miesiąca kalendarzowego.
 

Pozostałe domeny nabywane w walucie obcej:

Polityka minimalnej marży jednostkowej na produkcie (średnio 1 zł przy nowych rejestracjach i 2 zł przy odnowieniach)
Rejestracje i odnowienia – ceny zależą od aktualnych cen dostawców domen oraz od aktualnego kursu waluty obcej względem waluty polskiej, cena obejmuje również opłaty dostawców domen pobierane za zasilenie konta przez nasz serwis i opłaty bankowe.

 

Polityka cenowa certyfikatów SSL


Rejestracje i odnowienia: polityka minimalnej marży jednostkowej na produkcie
– ceny zależą od aktualnych cen dostawców certyfiaktów SSL, od oraz od aktualnego kursu waluty obcej względem waluty polskiej, cena obejmuje również opłaty dostawców certyfikatów pobierane za zasilenie konta przez nasz serwis i opłaty bankowe.