Polityka cenowa HRD.pl

Sprawdź ogólne zasady

Przejrzysty cennik i brak ukrytych kosztów dodatkowych
Najniższe ceny na rynku
Bonusy za wzrost liczby utrzymywanych usług
Polityka cenowa domen polskich

  • Nowe rejestracje – domeny sprzedawane są po kosztach ich zakupu w Rejestrze NASK
  • Odnowienia – obowiązuje polityka dyskontowa – im więcej domen utrzymywanych tym niższa cena (większy rabat)
  • Cennik dla danego Partnera jest wyliczany na podstawie wszystkich domen utrzymywanych w HRD.pl a obsługiwanych przez Partnera przypadających na ostatni dzień poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Pozostałe domeny w walucie obcej

  • Polityka minimalnej marży jednostkowej na produkcie (średnio 1 zł przy nowych rejestracjach i 2 zł przy odnowieniach)
  • Rejestracje i odnowienia – ceny zależą od aktualnych cen dostawców domen oraz od aktualnego kursu waluty obcej względem waluty polskiej
  • Cena obejmuje również opłaty dostawców domen pobierane za zasilenie konta przez nasz serwis i opłaty bankowe

Polityka cenowa certyfikatów SSL

  • Rejestracje i odnowienia: polityka minimalnej marży jednostkowej na produkcie
  • Ceny zależą od aktualnych cen dostawców certyfikatów SSL, od oraz od aktualnego kursu waluty obcej względem waluty polskiej
  • Cena obejmuje również opłaty dostawców certyfikatów pobierane za zasilenie konta przez nasz serwis i opłaty bankowe