Polityka plików cookie

  1. Polityka prywatności użytkowników serwisu HRD.pl określona jest w Regulaminie serwisu HRD.pl dostępnym na stronie.
  2. Pliki cookies oznaczają pliki tekstowe przechowywane w pamięci urządzeń użytkowników. Pomagają one m.in. wyświetlać strony internetowe zgodnie z indywidualnymi preferencjami, pomagają w dynamicznym procesie generowania zamówień. Zawierają one najczęściej adres strony internetowej, okres życia pliku oraz unikatowy identyfikator.
  3. Serwis HRD.pl ogranicza zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie – do optymalizacji korzystania ze stron internetowych.
  4. Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach personalnej identyfikacji użytkownika, jedynie do poznania jego preferencji.
  5. Dane szyfrowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym ani nie zawierają informacji potencjalnie niebezpiecznych.
  6. Większość przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać zmian w konfiguracji tak, aby zablokować akceptowanie tych plików lub aby przeglądarka każdorazowo pytała o ich dopuszczenie. Konfiguracja możliwa jest w opcjach/ustawieniach przeglądarki. Ograniczenia dotyczące cookies mogą wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.