apews_eurid

APEWS dla domen z COVID-19

Rejestr domen europejskich, w porozumieniu z Komisją Europejską baczniej przyjrzy się nazwom domen zawierającym słowa kluczowe związane z pandemią koronawirusa. Lista słów, ze względów bezpieczeństwa, nie została ujawniona.

Rejestr zamierza w tym celu rozszerzyć istniejący już system APEWS o nowy katalog słów. Jeśli system zidentyfikuje zarejestrowaną nazwę domeny jako potencjalnie powiązaną z nadużyciem, jej delegowanie w pliku strefy .eu będzie opóźnione, a jej status w internetowym WHOIS pokaże „Server Hold”.

Nazwa domeny .eu będzie zarejestrowana, jednak wszelkie powiązane z nią usługi (takie jak strona internetowa, e-mail lub inna usługa) nie będą działać, dopóki procedura weryfikacji nie zostanie zakończona w EURid.

W przypadku domen związanych z Covid-19, Rejestr wyśle do Abonenta i rejestratora informację mailową a Abonent w ciągu 3 dni będzie musiał udowodnić, iż domena jest wykorzystywana we właściwy sposób, przesyłając, na żądanie EURidu, niezbędne dokumenty potwierdzające tożsamość Abonenta.