Punkty kontaktu – DSA

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) („DSA”) zachęcamy tych z Partnerów oferujących usługi hostingowe, którzy jeszcze tego nie dokonali, do wskazania na Państwa stronach korporacyjnych punktu kontaktu do obsługi nakazów lub informacji, zgodnie z art. 9,10,16 w/w aktu.