Wycofanie 2-letnich certyfikatów z oferty SSL

Wystawca SSL współpracujący z HRD poinformował, iż od 19 sierpnia 2020 roku wycofuje ze sprzedaży certyfikaty dwuletnie. Powodem jest decyzja operatorów Apple i Google, które każdy dwuletni certyfikat wydany po 30.08.2020 r. będą uważały za niezaufany dla przeglądarek.

Każdy dwuletni certyfikat wydany przed godziną 12:00 czasu UTC w dniu 19 sierpnia 2020 r. będzie ważny przez dwa lata (do 825 dni*). Od 19 sierpnia 2020 r. wystawca będzie wydawać tylko roczne certyfikaty (do 398 dni*). 

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w Państwa systemach sprzedażowych.

* Dłuższe okresy wynikają z możliwości odnawiania certyfikatów na ok. 3 miesiące przed upływem bieżącego okresu abonamentowego.