Planowe prace techniczne w HRD.pl dnia 16.04.2024 r.

Dnia 16.04.2024 r. w godzinach 01.00 – 03.00 przeprowadzimy prace techniczne na części infrastruktury HRD.pl. W podanym oknie czasowym operacje w naszym systemie będą niedostępne. Prosimy o wtrzymanie się z wysyłaniem komend podczas przerwy technicznej.