Zawiadomienie o zmianie adresu Spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 kwietnia 2022 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki Consulting Service Sp. z o.o. Nowy adres siedziby Spółki to:

ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 7 lok. U3, 02-796 Warszawa.

Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także numery telefonów oraz adresy e-mail.


W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na dokumentach kierowanych do Consulting Service Sp. z o.o.

Jednocześnie informujemy, że zmiana adresu Spółki pozostaje bez wpływu na ważność podpisanych umów i nie wymaga ich zmiany.