Jak rozpocząć hurtową sprzedaż certyfikatów SSL ?

W panelu CSP w sekcji Certyfikaty SSL > Cennik niezbędne jest skonfigurowanie cen sprzedaży dla Państwa Klientów.
Do momentu, kiedy ceny nie zostaną podane, nie ma możliwości zamawiania certyfikatów w panelach poszczególnych Klientów.

Do obsługi certyfikatów SSL poprzez API służą następujące komendy:

generatePKEY – pozwala na wygenerowanie klucza prywatnego o długości 2048 bitów
generateCSR – pozwala na wygenerowanie żądania podpisania certyfikatu (CSR = Certificate Signing Request)
register – pozwala na wygenerowanie wniosku rejestracji certyfikatu
renew – pozwala na wygenerowanie wniosku odnowienie certyfikatu
listAll- zwraca listę identyfikatorów certyfikatów zarejestrowanych na koncie partnera z limitem 100 kont na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych numerów kont.
listByClient – zwraca listę identyfikatorów certyfikatów zarejestrowanych na koncie klienta z limitem 100 kont na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych numerów kont
info – pozwala na uzyksanie informacji o certyfikacie

Szczegółowy opis komend znajduje się w naszej dokumentacji API.