Jak rozpocząć hurtową sprzedaż certyfikatów SSL ?

W panelu CSP w sekcji Certyfikaty SSL > Cennik niezbędne jest skonfigurowanie cen sprzedaży dla Państwa Klientów.
Do momentu, kiedy ceny nie zostaną podane, nie ma możliwości zamawiania certyfikatów w panelach poszczególnych Klientów.

Do obsługi certyfikatów SSL poprzez API służą następujące komendy:

  • generatePKEY – pozwala na wygenerowanie klucza prywatnego o długości 2048 bitów
  • generateCSR – pozwala na wygenerowanie żądania podpiania certyfikatu (CSR = Certificate Signing Request)
  • register – pozwala na wygenerowanie wniosku rejestracji certyfikatu
  • renew – pozwala na wygenerowanie wniosku odnowienie certyfikatu
  • listAll – zwraca listę identyfikatorów certyfikatów zarejestrowanych na koncie partnera z limitem 100 kont na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych numerów kont
  • listByClient – zwraca listę identyfikatorów certyfikatów zarejestrowanych na koncie klienta z limitem 100 kont na komendę; przesunięcie pozwala na wyświetlenie kolejnych numerów kont
  • info – pozwala na uzyskanie informacji o certyfikacie

Szczegółowy opis komend znajduje się w naszej dokumentacji API.