Modul Poll

Komenda: getMessage

Opis komendy

Komenda pozwala na pobranie komunikatu z systemu HRD.pl

Parametry

Brak

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
msgIdnumer Id wiadomości niezbędny do potwierdzenia jej odbioru komendą confirmMessage()
timeczas zdarzenia
codekod komunikatu (patrz tabela „komunikaty poll”)
itemdomena, której dotyczy wiadomość
messagewiadomość słownie

Komunikaty poll

Kod komunikatuOpis
101cesja wewnętrzna
102cesja przychodząca
103cesja wychodząca
104wydanie kodu cesji
105potwierdzenie cesji przez stronę zrzekającą
106potwierdzenie cesji przez stronę przejmującą
107anulowanie cesji przez jedną ze stron
108wygaśnięcie cesji z powodu braku potwierdzenia
109rezerwacja domeny po zadziałaniu opcji
202przychodzący transfer
203wychodzący transfer
204wydanie kodu authInfo
205anulowanie transferu
300usunięcie domeny z systemu

Przykładowa komenda

getMessage()

$response = $soap->getMessage();

Przykładowa odpowiedź

{"status":true,"msgId":"7247","time":"2012-10-25 10:49:41","code":"102","item":"test.pl","message":"Zakończyła się przychodząca cesja domeny test.pl na konto csaXXX."}

Komenda: confirmMessage

Opis komendy

Komenda pozwala na potwierdzenie otrzymania komunikatu pobranego za pomocą komendy getMessage.

Po potwierdzeniu komunikat nie będzie więcej dostępny. Do momentu otrzymania potwierdzenia nie będzie wysyłany kolejny komunikay poll.

Parametry

ParametrOpis
msgIdId potwierdzanej wiadomości

Zwracane dane

Zwracane daneOpis
statusStatus wykonania komendy – true lub false

Przykładowa komenda

confirmMessage(123)

$response = $soap->confirmMessage(123);

Przykładowa odpowiedź

{"status":true}