Kody błędów

Poniżej przedstawione zostały wszelkie zwracane kody błędów.

 

 

Kod błędu Błąd
1001 Error when validating address / Błąd przy próbie weryfikacji adresu
1002 Error when validating email / Błąd przy próbie weryfikacji adresu e-mail
1003 Error when validating phone number / Błąd przy próbie weryfikacji numeru telefonu
1004 Error when validating idNumber / Błąd przy próbie weryfikacji numeru iD
1005 Error when creating Client / Błąd przy tworzeniu Abonenta
1006 Client does not exist / Abonent nie istnieje
1007 Error when changing Client data / Błąd przy zmianie danych Abonenta
1008 Invalid Domain name / Błędna nazwa domeny
1009 No such Domain in system / Brak takiej domeny w systemie
1010 Error when getting registrant info / Błąd przy pozyskiwaniu danych Abonenta
1011 Additional Data required for given Domain type / Dodatkowe informacje wymagane dla danego typu domeny
1012 Invalid Additional Data / Błędne dane dodatkowe
1013 Error when creating WN / Błąd przy tworzeniu Wniosku (WN)
1014 Invalid IP value [$IpNumber] / Błędna wartość IP [$IpNumber]
1015 Error when creating Host / Błąd przy tworzeniu hosta
1016 Domain must have at least two nameservers / Domena musi posiadać co najmniej dwie delegacje DNS
1017 ChangeDNS error / Błąd zmiany DNS
1018 Domain name does not support Privacy protection / Rodzaj domeny nie obsługuje ochrony prywatności
1019 Error when getting contact from domain / Błąd przy pozyskiwaniu danych kontaktowych z domeny
1020 Error when changing Privact protection / Błąd przy zmianie ustawień ochrony prywatności
1021 Invalid renew unit value, [\’y\’, \’d\’] / Błędna wartość odnowienia [\’y\’,\’d\’]
1022 Error domain already in system / Błąd: taka domena istnieje już w systemie
1023 Error domain not in system / Błąd: taka domena nie istnieje w systemie
1024 Invalid Trade Password / Błędny kod cesji
1025 Error when activating trade / Błąd przy rozpoczęciu cesji
1026 Invalid Period value / Błędna wartość okresu
1027 Domain not allowed to transfer / Domena nie dopuszczona do transferu
1028 Error transfer already exists / Błąd: Transfer danej domeny jest już rozpoczęty
1029 Error when creating transfer / Błąd podczas rozpoczynania transferu
1030 Invoice does not exist / Faktura nie istnieje
1031 Validation error / Błąd weryfikacji
1033 Error when transfer delete / Błąd przy usuwaniu transferu
1034 Transfer does not exist / Transfer nie istnieje
1035 Certificate does not exist / Certyfikat nie istnieje
1036 Bad value in {nazwa pola} / Zła wartość w {nazwa pola}
1037 Period in this cert must be in [{podane okresy}] / Okres w danym certyfikacie musi być w [{podane okresy}]
1038 Bad certId / Błędne iD certyfikatu
1039 Domain not allowed to future option / Domena nie uprawniona do opcji
1040 Future not allowed to transfer / Opcja na domene nie mozliwa do transferu
1041 Error when activating Invoice / Błąd przy aktywowaniu faktury
Kody błędów dotyczące niepoprawnego połączenia
1032 Auth Error / Bład autoryzacji
1033 Out of limit – przekroczenie limitu
1034 No method with that name / Brak funkcji o podanej nazwie
1035 System Error / Błąd systemowy

Przykładowa postać odpowiedzi zwracającej błąd

1
{"status":false,"errorCode":"1006","error":"Client does not exist"}