Kody błędów

Poniżej przedstawione zostały wszelkie zwracane kody błędów

Kod błęduBłąd
1001Error when validating address / Błąd przy próbie weryfikacji adresu
1002Error when validating email / Błąd przy próbie weryfikacji adresu e-mail
1003Error when validating phone number / Błąd przy próbie weryfikacji numeru telefonu
1004Error when validating idNumber / Błąd przy próbie weryfikacji numeru iD
1005Error when creating Client / Błąd przy tworzeniu Abonenta
1006Client does not exist / Abonent nie istnieje
1007Error when changing Client data / Błąd przy zmianie danych Abonenta
1008Invalid Domain name / Błędna nazwa domeny
1009No such Domain in system / Brak takiej domeny w systemie
1010Error when getting registrant info / Błąd przy pozyskiwaniu danych Abonenta
1011Additional Data required for given Domain type / Dodatkowe informacje wymagane dla danego typu domeny
1012Invalid Additional Data / Błędne dane dodatkowe
1013Error when creating WN / Błąd przy tworzeniu Wniosku (WN)
1014Invalid IP value [$IpNumber] / Błędna wartość IP [$IpNumber]
1015Error when creating Host / Błąd przy tworzeniu hosta
1016Domain must have at least two nameservers / Domena musi posiadać co najmniej dwie delegacje DNS
1017ChangeDNS error / Błąd zmiany DNS
1018Domain name does not support Privacy protection / Rodzaj domeny nie obsługuje ochrony prywatności
1019Error when getting contact from domain / Błąd przy pozyskiwaniu danych kontaktowych z domeny
1020Error when changing Privact protection / Błąd przy zmianie ustawień ochrony prywatności
1021Invalid renew unit value, [\’y\’, \’d\’] / Błędna wartość odnowienia [\’y\’,\’d\’]
1022Error domain already in system / Błąd: taka domena istnieje już w systemie
1023Error domain not in system / Błąd: taka domena nie istnieje w systemie
1024Invalid Trade Password / Błędny kod cesji
1025Error when activating trade / Błąd przy rozpoczęciu cesji
1026Invalid Period value / Błędna wartość okresu
1027Domain not allowed to transfer / Domena nie dopuszczona do transferu
1028Error transfer already exists / Błąd: Transfer danej domeny jest już rozpoczęty
1029Error when creating transfer / Błąd podczas rozpoczynania transferu
1030Invoice does not exist / Faktura nie istnieje
1031Validation error / Błąd weryfikacji
1033Error when transfer delete / Błąd przy usuwaniu transferu
1034Transfer does not exist / Transfer nie istnieje
1035Certificate does not exist / Certyfikat nie istnieje
1036Bad value in {nazwa pola} / Zła wartość w {nazwa pola}
1037Period in this cert must be in [{podane okresy}] / Okres w danym certyfikacie musi być w [{podane okresy}]
1038Bad certId / Błędne iD certyfikatu
1039Domain not allowed to future option / Domena nie uprawniona do opcji
1040Future not allowed to transfer / Opcja na domene nie mozliwa do transferu
1041Error when activating Invoice / Błąd przy aktywowaniu faktury
Kody błędów dotyczące niepoprawnego połączenia
1032Auth Error / Bład autoryzacji
1033Out of limit – przekroczenie limitu
1034No method with that name / Brak funkcji o podanej nazwie
1035System Error / Błąd systemowy

Przykładowa postać odpowiedzi zwracającej błąd

{"status":false,"errorCode":"1006","error":"Client does not exist"}