Panel HRD.pl – FAQ

Nowości – tutaj zamieszczamy wszystkie nowości, informacje dla naszych Partnerów. Zalecamy sprawdzanie zakładki Nowości przynajmniej raz na 24 h;

Formularze – wnioski potrzebne do przeprowadzenia takich procedur, jak zmiana danych Abonenta, cesja domeny;

Kontakt Tech/Onsite – tutaj mogą Państwo stworzyć kontakt techniczny z dowolnymi danymi, na przykład danymi Państwa firmy. Informacje te będą dodawane dla domen rejestrowanych przez Państwa Panel Partnerski. Kontakt można także ustawić dla domen już istniejących;

DNS – Serwery nazw – W tym miejscu można edytować serwery nazw przypisane do poszczególnych domen poprzez pojedynczą lub masową zmianę DNSów; w tej sekcji należy również w zakładce serwery nazw wpisać/utworzyć przynajmniej dwa serwery nazw (DNS). Serwery te będą przypisywane każdej zarejestrowanej poprzez Panel Partnerski domenie;

Transfer – sekcja służąca do zarządzania transferami domen: możliwe jest wstrzymanie transferu domeny z NASK, anulowanie transferu;

Reseller – wnioski – tutaj Partner dokonuje aktywacji wszelkich usług poprzez włączanie wniosków na rejestrację, odnowienia itp.; operacje na domenach dokonywane są w czasie rzeczywistym, usługi aktywować można 24h, 7 dni w tygodniu. Aby wniosek został aktywowany niezbędne jest posiadanie na koncie salda wystarczającego na aktywację płatności.

Płatności do CS – jest to część panelu zawierająca informacje o wszelkich aktywowanych od początku współpracy usługach. Można tutaj również wygenerować zasilenie konta, opłacić je online, podejrzeć wystawione Partnerowi faktury VAT.

Reseller – opcje – ta część służy do ustanowienia przez Partnera cen dla Klientów końcowych oraz do konfiguracji zawartości wniosku, emaili wysyłanych do Klientów Partnera.

Rejestracja we własnej witrynie – zawiera wszelkie informacje niezbędne do udostępnienia Klientom Partnera korzystanie z usług związanych z domenami – informacje o iframes oraz pełną dokumentację API obsługującego połączenie z systemem HRD.pl.

W tej sekcji znajdującej się w Panelu Partnera można stworzyć kontakt techniczny z dowolnymi, np. z danymi Państwa firmy. Te informacje będą dodawane dla domen rejestrowanych przez Państwa Panel Partnerski. Kontakt można też ustawić dla domen już istniejących.

Wniosek jest to dokument posiadający dwa zasadnicze zastosowania:

– jest to rodzaj proformy, gdzie Sprzedającym jest Partner CSP, nabywcą jest Abonent CSA, a cena odnowienia na wniosku pobierana jest z cennika dla Abonentów ustalonego przez Partnera CSP. Wnioski mogą być wysyłane z serwera pocztowego Partnera CSP do Abonentów jako przypomnienie o konieczności opłacenia usługi. Dane na wniosku można edytować w sekcji Reseller – opcje > Edycja danych na wniosku. Ceny podawane na wnioskach dla Abonentów CSA można edytować w sekcji Reseller – opcje > Cennik.

– na podstawie wniosków Partner aktywuje wszelkie rejestracje, odnowienie i inne usługi. Dokonuje tego poprzez panel Partnerski, gdzie w sekcji Reseller- Wnioski znajdują się wszelkie nieopłacone wnioski wygenerowane przez system. Aktywację wniosków można również obsługiwać poprzez API.

Do każdej nowo rejestrowanej domeny niezbędne jest przypisane serwerów nazw, które będą obsługiwały domenę. Z tego powodu w Panelu Partnerskim CSP w sekcji DNS > – zmiana delegacji dns w zakładce serwery nazw należy podać adresy co najmniej dwóch serwerów nazw, które powinny być przypisywane do rejestrowanych domen. Adresy te można zmieniać w dowolnym momencie, jak również można zmieniać dowolnie adresy serwerów nazw przypisanych do już zarejestrowanych domen.

Oferujemy różne sposoby umożliwienia zarządzania domenami Abonentów CSA.
Partner CSP może samodzielnie wykonywać wszelkie zlecenia Abonenta poprzez logowanie się w jego panelu CSA poprzez panel Partnerski CSP.

Iframes
Udostępniamy ramki (iframes), które Partner CSP może wkomponować w swoją stronę. Poprzez nie Abonent CSA może utworzyć konto, zalogować się do panelu Abonenckiego CSA, zarejestrować domenę, sprawdzić domenę w bazie WHOIS. Wszelkie adresy ramek podane są w Panelu Klienta w sekcji Rejestracja we własnej witrynie>Ramki (RESELLER). W panelu abonenckim nie są nigdzie umieszczone dane Consulting Service. Można tam umieścić logo Partnera CSP. Aby to zrobić należy w panelu Partnerskim CSP w sekcji Reseller-Opcje > Edycja danych na wniosku dodać swoje logo w polu Twoje logo na wniosku.

API
Można również łączyć się z systemem HRD.pl poprzez API, tym samym umożliwiając Państwa Klientom zarządzanie domenami poprzez Państwa panel administracyjny. Dokumentacja dotycząca API dostępna jest w panelu Partnerskim CSP w sekcji Rejestracja we własnej witrynie. Podano tam wszelkie dostępne komendy wraz z opisem ich działania oraz przykładowymi zapytaniami.Aby rozpocząć korzystanie z API należy przesłać do nas z autoryzowanego adresu na adres info@hrd.pl numer IP, z którego będą Państwo się łączyli z API wraz z podaniem Państwa numeru CSP. Dopiero po potwierdzeniu dodania przez nas adresu do puli adresów autoryzowanych można rozpocząć korzystanie z API.

Partner CSP ma możliwość edycji danych bezpośrednio w koncie CSA, natomiast nie ma możliwości edytowania identyfikatorów kontaktu w Rejestrach nadrzędnych. W związku z powyższym wszelkie zmiany dotyczące Abonenta powinny być dokonywane za pomocą formularza o Zmianę danych Abonenta domeny, dostępnego w sekcji Formularze, zarówno w panelu Abonenckim CSA, jak i w panelu CSP. Formularz może zostać przesłany przez Partnera CSP bądź bezpośrednio przez Abonenta CSA. Dla aktualizacji wyłącznie numeru telefonu bądź fizycznego adresu, wystarczy e-mailowa prośba o zmianę z podaniem numeru konta CSA oraz danymi do zmiany.

Wszelkie usługi w Programie Reseller aktywowane są przez Usługodawcę na podstawie systemu przedpłat, w formie zasileń konta partnerskiego.

1. Obowiązują ceny podane w Cenniku hurtowym, umieszczonym na stronie serwisu HRD.pl.

2. Ceny dla swoich Klientów – Abonentów CSA za usługi zamawiane w serwisie HRD.pl ustala każdy Partner CSP samodzielnie.
3. Rozliczenie za usługi zamawiane w Programie Reseller odbywa się według następujących procedur:
a/ Partner CSP generuje na swoim koncie w Panelu administracyjnym serwisu HRD.pl zasilenie, przy czym wygenerowanie zasilenia nie wiąże się ze zobowiązaniem do jego opłacenia a wysokość zasilenia ustala indywidualnie Partner CSP;

b/ Partner CSP dokonuje zapłaty kwoty brutto wskazanej na wygenerowanym zasileniu na rachunek bankowy Usługodawcy, podając obligatoryjnie numer zasilenia w tytule płatności;

c/ Datą zasilenia konta danego partnera CSP (datą dodania środków na koncie) jest data zaksięgowania wpłaty w systemie księgowym Usługodawcy;

d/ Realizacja dyspozycji poszczególnych usług składanych przez Partnera w Panelu administracyjnym odbywa się poprzez każdorazowe odejmowanie z konta danego Partnera CSP tzw. punktów rejestracyjnych, przy czym jeden punkt rejestracyjny jest równy wartości 1 zł netto.

e/ Aktywacja usługi realizowana jest w momencie odjęcia środków z dodatniego salda konta Partnera CSP.

f/ Wysokość odejmowanych środków w konta Partnera CSP jest równa cenie zakupu usługi, wskazane w Cenniku hurtowym dostępnym na stronie serwisu HRD.pl.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty w swoim systemie księgowym, Usługodawca wystawia Partnerowi CSP w ciągu 7 dni fakturę VAT w i przesyła na wskazany w procesie wypełniania formularza rejestracyjnego autoryzowany adres e-mail.

5. Wnioski za transfer domeny globalnej bądź europejskiej rozliczane są po zakończeniu transferu. Do momentu jego zakończenia środki na koncie Partnera CSP są blokowane w wysokości odpowiadającej cenie zakupu podanej we wniosku. Saldo konta zostaje zmniejszone o wartość ceny zakupu podaną we wniosku po zakończeniu transferu. Ilość zablokowanych środków można w dowolnym momencie sprawdzić w panelu CSP w sekcji Płatności do CS> Historia rozliczeń.

6. Przed upływem okresu abonamentowego w Panelu administracyjnym generowane jest przypomnienie o konieczności odnowienia domeny.

Nasz nowy numer konta (ING BANK ):
83 1050 1025 1000 0090 8000 6217
Istnieje możliwość dokonania zapłaty przez system Dotpay