Zasady ukrywania danych osobowych Abonentów nazw domen

W przypadku rejestracji domen polskich dane osobowe osób fizycznych są domyślnie ukryte. Jeżeli Użytkownik wyraża zgodę na publikację danych osobowych w NASK, powinien w procesie rejestracji domeny, wybrać opcję „Jawne”. Dla wszelkich organizacji (firm, stowarzyszeń itp.) dane takie jak nazwa, adres oraz numer telefonu są zawsze jawne.

W przypadku rejestracji domen europejskich do zastosowań prywatnych dane osób fizycznych są zawsze ukryte i nie można tego zmienić. Zawsze widoczny jest jednak autoryzowany adres e-mail. Do domen przypisywany jest również jawny kontakt techniczny, domyślnie tworzony na podstawie danych abonenta. Może on być edytowany już po utworzeniu domeny.

W przypadku rejestracji domen globalnych oraz domen z rozszerzeniami narodowymi innymi niż polskie, dane osobowe Abonentów są domyślnie jawne. Jeżeli ukrycie danych dla danego rozszerzenia jest możliwe poprzez usługę typu Privacy Protection, wtedy też jej aktywacja jest możliwość po wniesieniu stosownej, cyklicznej tak samo jak odnawianie domen opłaty.

Szczegółowe informacje o jawności danych osobowych w momencie rejestracji nazwy domeny oraz ukrywania danych osobowych znajdują się TUTAJ >>