DNSSEC fakty i mity

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) jest  to zestaw rozszerzeń protokołu DNS. Wykorzystuje on techniki kryptograficzne w celu zapewnienia autentyczności i integralności danych DNS, zapobiegając nieautoryzowanym modyfikacjom i atakom.

Dzięki DNSSEC możliwe jest zabezpieczenie systemu DNS przed atakami typu cache poisoning, w których fałszywe informacje DNS są wprowadzane do pamięci podręcznej serwera DNS. DNSSEC zapewnia również poufność danych, ponieważ podpisy są generowane przy użyciu klucza prywatnego, który jest znany tylko serwerom DNS.

W tym artykule zagłębimy się między innymi w techniczne aspekty DNSSEC, badając jego funkcjonalność, korzyści, znaczenie oraz weryfikując mity.

Mity i Fakty

Mity:

O złożoności Implementacji: Implementacja DNSSEC często jest postrzegana jako złożona i trudna. Jednakże narzędzia wspierające DNSSEC stają się coraz bardziej przyjazne użytkownikowi, co ułatwia proces wdrożenia.

O automatycznej Ochronie przed Wszystkimi Atakami: DNSSEC zapewnia dodatkowe zabezpieczenia, ale nie jest uniwersalnym lekarstwem na wszystkie ataki. Choć wzmacnia infrastrukturę DNS, to wciąż istnieją inne potencjalne punkty zagrożenia w ekosystemie internetowym.

Faktyczne korzyści to:

Integralność danych. DNSSEC gwarantuje integralność danych DNS poprzez zapobieganie nieautoryzowanym modyfikacjom. Zapewnia to, że użytkownicy są przekierowywani na właściwe strony internetowe i uniemożliwia złośliwym podmiotom przekierowywanie ruchu do oszukańczych lub złośliwych witryn.

Uwierzytelnianie. DNSSEC pozwala klientom weryfikować autentyczność odpowiedzi DNS, zmniejszając ryzyko zatrucia pamięci podręcznej DNS i ataków typu man-in-the-middle. Zapewnia użytkownikom, że komunikują się z zamierzonym serwerem, a nie z oszustem.

Wiarygodność. Wdrażając DNSSEC, organizacje demonstrują swoje zaangażowanie w zabezpieczanie swojej obecności w Internecie. Może to zwiększyć zaufanie i wiarygodność użytkowników, zwłaszcza w przypadku platform handlu elektronicznego, instytucji finansowych i innych podmiotów, które obsługują poufne informacje.

Zmniejszona podatność na ataki. DNSSEC zmniejsza podatność infrastruktury DNS na różne ataki, w tym ataki typu cache poisoning, DNS hijacking i DNS amplification. Wzmacnia to ogólny stan bezpieczeństwa ekosystemu internetowego.

Generowanie Kluczy na Serwerze:

Pierwszym krokiem jest wygenerowanie klucza zasadniczego KSK, będącego fundamentem bezpieczeństwa w DNSSEC.  Ma dłuższy okres ważności.

Generowanie Klucza (ZSK). Klucz ten  jest używany do podpisywania rekordów w konkretnej domenie. Ma krótszy okres ważności niż KSK i podlega częstszym rotacjom.

Po wygenerowaniu kluczy, następnym krokiem jest faktyczne podpisanie rekordów DNS.

Po wygenerowaniu kluczy na serwerze, konieczne jest uaktualnienie informacji w rejestrze domeny. To właśnie tutaj umieszczany jest klucz publiczny, który umożliwia weryfikację podpisanych rekordów dla danej domeny.

DNSSEC w HRD.pl – instalacja DS (Delegation Signer)

Klucz publiczny DS DNSSEC można zainstalować poprzez Panel Zakupowy HRD.pl lub panel abonenta końcowego.

W  tym celu należy kliknąć na nazwę domeny oraz przycisk: +Dodaj DNSSEC, następnie wprowadzić informacje o kluczu publicznym, wygenerowane na serwerze hostingowym.

Wygenerowanie DNSSEC na serwerze hostingowym cPanel i DirectAdmin

Generowanie klucza DNSSEC w cPanel:

Wejdź do cPanel za pomocą danych logowania.

W cPanel zazwyczaj DNSSEC można znaleźć w sekcji „Advanced” lub „Domains”.

Kliknij w odpowiednią domenę, którą chcesz objąć ochroną DNSSEC.

Wybierz opcję „Enable” lub „Generate” (Włącz lub Generuj), aby rozpocząć proces generowania klucza DNSSEC.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, potwierdzając wygenerowanie klucza DNSSEC dla wybranej domeny.

Generowanie klucza DNSSEC w DirectAdmin:

Wejdź do DirectAdmin za pomocą danych logowania.

W panelu DirectAdmin przejdź do sekcji „DNS Management” lub „DNS Administration”.

Znajdź opcję dotyczącą DNSSEC. Może to być etykieta „DNSSEC” lub „SECURITY”.

Wybierz domenę, dla której chcesz wygenerować klucz DNSSEC.

Zazwyczaj istnieje opcja „Enable DNSSEC” lub „Generate DNSSEC Key”, którą należy wybrać.

Postępuj zgodnie z instrukcjami panelu DirectAdmin, aby wygenerować klucz DNSSEC dla wybranej domeny.

Upewnij się, że po wygenerowaniu klucza DNSSEC skonfigurowałeś odpowiednio serwer DNS, aby zaaplikować klucz do rekordów DNS.

Praktyczne zastosowania DNSSEC

Bezpieczne transakcje online. DNSSEC odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu transakcji online, takich jak transakcje e-commerce i bankowość internetowa. Zapewniając autentyczność odpowiedzi DNS, DNSSEC pomaga chronić użytkowników przed fałszywymi stronami internetowymi i atakami phishingowymi.

Bezpieczeństwo poczty e-mail. DNSSEC można wykorzystać do wdrożenia zasad DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance). Pomaga to zwalczać próby spoofingu i phishingu poprzez weryfikację autentyczności nadawców wiadomości e-mail.

Sektor rządowy i publiczny. DNSSEC jest szczególnie istotny dla agencji rządowych i innych organizacji sektora publicznego, które obsługują wrażliwe dane obywateli. Wdrażając DNSSEC, podmioty te mogą zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność swoich usług online.

Podsumowanie

DNSSEC od dłuższego czasu budzi wiele dyskusji w świecie sieci. To bez wątpienia narzędzie, które wnosi ważne zabezpieczenia do infrastruktury internetowej, ale równocześnie może powodować pewne nieporozumienia i trudności w implementacji. Jednym z zasadniczych aspektów DNSSEC są klucze: Prywatny i publiczny. Wygenerowanie kluczy na serwerze oraz instalacja DS (Delegation Signer) w rejestrze domenowym.

DNSSEC nie jest idealnym rozwiązaniem, ale stanowi ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w świecie internetowym. Zrozumienie procesu generowania kluczy na serwerze oraz instalacji DS DNSSEC może być kluczowe dla administratorów systemów i osób odpowiedzialnych za zarządzanie domenami w celu skutecznej implementacji tych rozwiązań.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłębiania tematu DNSSEC, ponieważ coraz więcej usługodawców usług internetowych wprowadza to rozwiązanie jako standard, poprawiając ogólne bezpieczeństwo i wiarygodność w sieci.

#dnssec #domena #hrd #hrdpl #hurtowniadomen