Domena polska hrd.pl

Wszystko o domenie .pl

W poniższym poście zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje o domenie polskiej, jej właściwościach oraz możliwościach jakie oferuje w tym zakresie Rejestr domeny czyli NASK.

Na początek kilka słów o „życiu domeny polskiej”. Cykl życia domeny .pl przedstawia poniższy rysunek (źródło: dns.pl)

Stan rezerwacji domeny .pl jest możliwy po realizacji usługi Opcji lub jako następstwo  po orzeczeniu sądowym.

Domena ma status Blocked po wygaśnięciu okresu abonamentowego. W tym okresie znajduje się przez  30 dni, następnie jest uwalniana.

Status Delete Blocked dotyczy momentu uwalniania domeny .pl przez Rejestr domen polskich. Ten status występuje również w sytuacji zgłoszenia domeny do usunięcia.

Warunki utrzymania domen .pl.

Nazwa domeny może być zarejestrowana w  domenie najwyższego poziomu (.pl) oraz  w domenie drugiego poziomu (domeny funkcjonalne i regionalne).

NASK pozwala na rejestrację domen .pl z  polskimi znakami diakrytycznymi (domeny IDN).

Znak „-” nie może występować na początku, na końcu domeny oraz jako 3 i 4 znak  w  nazwie domeny.

Znak „-” na 3 i 4 pozycji zawierają domeny IDN o prefiksie „xn--”.

Nazwa domeny może zawierać maksymalnie 63 znaki + rozszerzenie.

W  nazwie domeny nie jest istotna wielkość liter.

Rejestracja domeny wymaga między innymi podania danych Abonenta oraz przynajmniej dwóch serwerów nazw.

Dla domeny może być podany tylko jeden Abonent.

Rejestracja domeny

Rejestracja domeny w Rejestrze domen polskich jest prostym procesem, który można przeprowadzić za pośrednictwem jednego z akredytowanych rejestratorów.

Rejestratorzy to firmy, które są upoważnione do zawierania umów z klientami w imieniu NASK i zajmują się zarządzaniem domenami w systemie .pl.

Proces rejestracji obejmuje wybór dostępnej nazwy domeny, weryfikację dostępności, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz opłacenie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej.

Partnerom HRD.pl udostępniamy panele partnerskie umożliwiające  w  prosty sposób natychmiastową rejestrację, odnowienie domen, zgłaszanie zmian w  konfiguracji i inne pokrewne działania.

Odnowienie domeny

Domeny .pl mogą być odnowione na 10 lat.

NASK wysyła powiadomienia do Abonentów w momencie zakończenia okresu abonamentowego, ale ostateczna odpowiedzialność za odnowienie spoczywa na właścicielu domeny.

Partnerzy HRD.pl mają w tym zakresie do dyspozycji zaawansowany system powiadomień, który mogą dowolnie konfigurować.

Odnowienie do dnia

NASK jako jedyny  z głównych rejestrów oferuje możliwość odnowienia domeny  o niepełny rok  abonamentowy (odnowienie do dnia).

Odnowienie domeny do dnia może być zrealizowane o okres nie krótszy od 30 dni, nie dłuższy od 364 dni.

Rozliczenie tego odnowienia jest zgodne ze stawką dniową.

Usługa jest wykorzystywana głównie w celu wyrównania daty wygasania domen.

Odnowienie domeny do dnia można zgłosić, gdy domena jest jeszcze  w  okresie abonamentowym. Ta usługa nie zrealizuje się, jeśli domena jest już w okresie reklamacyjnym.

Registry Lock

Usługa registry lock jest dodatkową ochroną dla wybranej domeny. Zapobiega ona nieautoryzowanym zmianom w rejestrze domen.

Gdy domena jest objęta usługą Registry Lock, wszelkie próby zmiany jej ustawień w rejestrze, takie jak transfer, zmiana danych Abonenta, ustawień DNS, są zablokowane.

Registry lock stanowi dodatkową warstwę ochrony przed nieuprawnionymi działaniami, zapewniając, że domena jest bezpieczna i stabilna.

Chęć aktywacji Registry Lock powinna być zgłaszana na adres info@hrd.pl.

Opcja na domenę

Usługa pozwala na wykupienie prawa do zarejestrowanej domeny  w  przypadku, gdy obecny Abonent zrezygnuje z  utrzymania domeny. Prawo pierwokupu domeny obowiązuje przez trzy lata.

Opcja zrealizuje się  w  formie dwutygodniowej rezerwacji.  W tym czasie domena może być zarejestrowana przez Abonenta, który założył opcję.

Opcję na domenę można zgłosić, gdy domena jest aktywna i nie ma dla niej zgłoszonej Opcji.

Nie można również zgłosić Opcji na domenie  w przypadku trwającego sporu.

Opcja nie może być zgłoszona na nazwę domeny regionalnej.

Informacja o Opcji jest jawna, publikowana przez NASK (dns.pl).  Dane Abonenta, który zgłosił opcję, nie są publikowane.

Transfer domen polskich

Transfer wymaga kodu authinfo, jest on wydawany poprzez rejestratora, u którego domena jest utrzymywana.

Transfer domeny w okresie abonamentowym nie powoduje jej odnowienia, jednak NASK wymaga odnowienia domeny .pl w  procesie transferu w  przypadku, gdy domena wygasła i jest  w  30-dniowym okresie reklamacyjnym.

NASK wysyła link w celu potwierdzenia transferu.

Link jest wysyłany  z  adresu automat@dns.pl na adres e-mail Abonenta domeny.

Potwierdzenie zakończy proces transferu.

Panel partnerski HRD.pl umożliwia kompleksowe zarządzanie transferowanymi domenami.  

Autoodnawianie

Autoodnowienie jest wygodną usługą  dostępną dla domen polskich.

Ta usługa jest aktywowana poprzez panel partnerski HRD.pl. Pozwala uniknąć sytuacji, w  której domena wygaśnie.  

System spowoduje automatyczne odnowienie. Ważne, aby w momencie odnowienia takiej domeny Partner HRD posiadał odpowiednie środki na koncie umożliwiające realizację usługi.

Podsumowanie

Rejestr domen polskich oferuje szeroki zakres usług  w tym rejestracji, utrzymania i zarządzania domenami .pl.

Usługa Opcji zwiększa szanse na rejestrację zajętej już domeny. Usługa odnowienie do dnia pozwala na wyrównanie okresów abonamentowych domen. Funkcja Registry Lock dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo i stabilność domen .pl.

Usługi oferowane przez NASK pozwalają właścicielom stron internetowych na skuteczne tworzenie i utrzymanie swojej obecności online.

#domenapl #nask #domenapolska #domenypolskie #hurtdomen #hurtowniadomen #taniedomeny #programpartnerski #resellerdomen #hrd #hrdpl