Domeny –niestandardowe procedury

W artykule prezentujemy odmienne procedury dla poszczególnych rozszerzeń nazw domen, które zwłaszcza w początkowym okresie wchodzenia na rynek domen, mogą stanowić problemy dla Partnerów.

Domeny .pl

NASK jest jednym z nielicznych rejestratorów umożliwiających rejestrację  opcji (prawo pierwokupu).

Rejestr oferował przez długi czas  możliwość rezerwacji domeny. Wycofał się jednak z  tej usługi. Okres rezerwacji  został zachowany jedynie w usłudze opcji.

Po realizacji opcji domena jest rezerwowana na okres 14 dni. W  tym czasie Abonent może zarejestrować domenę lub dopuścić do jej uwolnienia.

Transfer domen .pl nie wymaga odnowienia.

Istnieje wyjątek od tej reguły. Transfer  domeny wygasłej polskiej z 30 dniowego okresu reklamacyjnego jest  możliwy jedynie wraz z  jednoczesnym odnowieniem.

Inną, mało znana usługą  oferowaną przez NASK jest tzw. „Odnowienie do dnia”.

Abonent nie musi odnawiać domeny o pełen rok kalendarzowy lub wielokrotność. Może odnowić domenę o dowolną  ilość dni, jednak nie mniej niż  30 maksymalnie do  364 dni.

Usługa jest wykorzystywana głównie  w przypadku wyrównania okresów abonamentowych domen.

Ilość odnowień w  okresie abonamentowym jest również ograniczona. W czasie trwania okresu abonamentowego odnowienie może być zrealizowane  jeden raz, poza standardowym odnowieniem pod koniec abonamentu.

Domeny globalne (com, org, info, biz, org. name)

Charakteryzują się skomplikowanymi procedurami i wymaganiami.

Po zakończeniu okresu abonamentowego domena przechodzi w   różne stany wygasania:

  • I okres – GP – trwa 36 dni – w tym czasie może być jeszcze zrealizowany  transfer z jednoczesnym odnowieniem,
  • Następnie domena przechodzi na 4 dni okresu przejściowego,
  • II okres RGP – trwa 30 dni – transfer nie jest możliwy. Odnowienie jest możliwe, jednak   koszt odnowienia jest znacząco wyższy.  
  • 5 do 10 dni uwalniania przez rejestr – nie ma możliwości odnowienia i transferu.

Nie ma możliwości transferu domeny tuż po rejestracji, ostatnim transferze lub zmianach danych wrażliwych (email, nazwa Abonenta, reprezentant). Konieczne jest oczekiwanie, aż minie 60 dniowy okres karencji.

Zmiana danych wrażliwych, takich jak nazwa Abonenta, email lub reprezentant wymaga potwierdzenia linku przez Abonenta domeny.

W przypadku rejestracji lub transferu domeny globalnej ważne jest prawidłowe wprowadzanie danych Abonenta. Rejestr sprawdza poprawność kodu pocztowego oraz prefiksu telefonu  z krajem. Na przykład  gdy Abonent jest z Polski, kod pocztowy powinien mieć format 00-000, nr. Telefonu powinien mieć prefiks +48.

Rejestr domen globalnych wymaga również, aby Abonent domeny potwierdził adres e-mail, który podał w  danych jako autoryzowany. W tym celu na adres e-mail Abonenta jest wysyłany link weryfikacyjny. Raz potwierdzony adres e-mail nie będzie wymagał kolejnych potwierdzeń w  przypadku innych procedur lub domen. W  przeciwnym razie  domena zostanie zablokowana po ok 2 tygodniach.

Dla domen utrzymywanych przez Parterów HRD linki są wysyłane z  adresu do_not_reply@myorderbox.com.

Transfer trwa ok  7 dni, może  być jednak zakończony szybciej, przez potwierdzenie ze strony rejestratora dotychczasowego.

Transfer nie wymaga potwierdzenia linku transferowego, jednak domeny mogą być zablokowane do transferu. Najczęstszym powodem jest aktywna opcja Theft protection lub 60 dniowy stan karencji z powodów, o których wcześniej wspominaliśmy.

Domeny narodowe wielkiej Brytanii (uk)

Procedura transferu domen .uk znacząco odbiega od tych stosowanych przez inne rejestry.

Domeny nie posiadają kodu authinfo, jest jednak konieczność podania informacji o tzw. TAG.

TAG jest przekazywany abonentowi przez Rejestratora docelowego, następnie  Abonent powinien go przekazać Rejestratorowi dotychczasowemu. Za jego pomocą Rejestrator dotychczasowy przepina domenę do Rejestratora docelowego.

W  przypadku transferu do HRD należałoby podać dotychczasowemu Rejestratorowi TAG o nazwie PDR-IN.

Po zmianie TAG wystarczy dodać domenę standardowo do transferu, bez podawania informacji o authinfo.

Podobni,e jak w  przypadku domen .pl,  transfer .uk nie odnawia domeny,

Domeny .uk wyróżnia również długi okres wygasania –  90 dni.

Zmiana Abonenta nazwy domeny jest wykonywana bezpośrednio w Nominet ( Rejestrze domen UK).

Nominet udostępnia możliwość logowania się na konto i przeprowadzenia tej procedury. Wymagana jest opłata.

Domeny narodowe Niemiec (de)

Domeny .de należą do rozszerzeń, dla których rejestracja wymaga dodatkowo konfiguracji strefy DNS na serwerze hostingowym Abonenta.

Po rejestracji domeny Abonent ma  30 dni  na wprowadzenie wymaganych ustawień.

Zazwyczaj po zaparkowaniu domeny na koncie hostingowym abonenta strefa DNS powinna się stworzyć automatycznie, jednak DENIC ( Rejestr domen niemieckich), ma dodatkowe wymagania w   tym zakresie.

Przynajmniej jeden z  serwerów nazw przypisanych do domeny musi mieć inny IP.

Rekord ns strefy DNS powinien zawierać informacje o serwerach nazw zgodne z  przypisanymi do domeny.

Domeny niemieckie natychmiast  po wygaśnięciu przenoszone są do DENIC. Można je odnowić w ciągu 30 dni od daty wygaśnięcia poprzez transfer z DENIC na rzecz właściwego Abonenta. Transfer w  późniejszym terminie jest również możliwy, procedura jest jednak znacznie bardziej złożona.

Domena może być również odnowiona bezpośrednio w  DENIC, koszt takiego odnowienia jest wysoki i dyktowany przez ten rejestr.

Domeny z opcją autorenew

Niektóre Rejestry wymagają,  aby Abonent zgłosił odnowienie domeny z dużym wyprzedzeniem, przed zakończeniem  okresu abonamentowego.

Lista rozszerzeń tego typu oferowanych przez HRD, znajduje się  w naszej sekcji pomoc.hrd.pl

Kolejna grupa domen odbiegających od normy są to domeny narodowe, których odnowienie jest realizowane z końcem okresu abonamentowego, bez względu na czas jego zgłoszenia.

Są to zazwyczaj domeny, dla których maksymalny okres abonamentowy wynosi rok.

Link do tych rozszerzeń znajdą Państwo również w naszej sekcji pomoc.hrd.pl.

 Zapraszamy serdecznie do kontaktu z  naszym biurem pod numerem telefonu 228538888 , e-mail info@hrd.pl