Jak aktywować DNSSEC?

Jak powszechnie wiadomo, DNS umożliwia przeglądanie witryn internetowych, wysyłanie wiadomości e-mail i korzystanie z innych usług online, przy użyciu zrozumiałych dla użytkowników adresów internetowych.

Jednak DNS jest również podatny na różne zagrożenia. Główne problemy to:

– Cache Poisoning –  przekierowanie  użytkowników na złośliwą witrynę, podszywając się pod właściwą.

– Atak Man-in-the-Middle (MitM) – przechwycenie i zmodyfikowanie ruchu internetowego co pozwala na szpiegowanie i manipulację komunikacją.

DNSSEC na ratunek

DNSSEC, czyli Domain Name System Security Extensions, jest wyjaśnieniem DNS, które ma na celu osiągnięcie bezpieczeństwa samego DNS.  

DNSSEC wykorzystuje kryptografię asymetryczną do charakterystycznych rekordów DNS, co umożliwia weryfikację, czy odpowiedzi DNS zostały określone w podróży serwera DNS właściciela domeny do klienta.

DNSSEC pomaga w ochronie użytkowników przed atakiem Cache Poisoning i MitM. Użytkownicy mogą być pewni, że są połączeni z wyznaczonymi witrynami, a nie podszywającymi się pod nie wykrywającymi serwerów.

DNSSEC chroni proces translacji adresów IP, co sprawdza bezpieczeństwo wszystkich połączeń internetowych, takich jak e-maile czy korzystanie z aplikacji bankowych.

W jaki sposób można wygenerować DNSSEC?

Generowanie DNSSEC w kontrolerze hostingu, takim jak cPanel lub DirectAdmin, jest wyposażeniem technicznym i wymaga dostępu do panelu zarządzania DNS dla danej domeny. Oto ogólne kroki, które można uruchomić w celu wygenerowania DNSSEC w obu w/w panelach:

Aktywacja DNSSEC w cPanel.

Zaloguj się do swojego panelu hostingowego.

Przejdź do sekcji „Zarządzanie DNS”. W panelu kontrolnym cPanel, wybierz opcję „Zarządzanie DNS”, może być pod inną nazwą.

Wybierz domenę, dla której chcesz włączyć DNSSEC.

Włącz DNSSEC. Jest to możliwe zazwyczaj poprzez dostępną opcję  DNSSEC.

Postępuj zgodnie z instrukcjami.

W trakcie włączania DNSSEC będziesz musiał wygenerować klucze DNSSEC, które będą używane pod określonymi rekordami DNS dla Twojej domeny. Panel cPanel powinien przewodniczyć Ci przez ten proces.

Skrót klucza należy zgłosić do rejestru domeny poprzez panel partnerski HRD.pl.

W  przypadku HRD.pl skrót klucza można zgłosić  w panelu zakupowym, lub abonenckim po kliknięciu  na nazwę domeny oraz przycisk DNSSEC.

Aktywacja DNSSEC w  DirectAdmin:

Zaloguj się do swojego panelu panelu hostingowego.

W panelu DirectAdmin przejdź do zarządzania domeną, którą chcesz zabezpieczyć za pomocą DNSSEC.

W sekcji zarządzania domeną znajdź opcję do włączenia DNSSEC. Kliknij na nią.

W trakcie włączania DNSSEC będziesz musiał wygenerować klucze DNSSEC. DirectAdmin powinien przewodniczyć Ci przez ten proces, wygenerować klucze publiczne i prywatne.

Po wygenerowaniu klucza DNSSEC będzie konieczność przekazania skrótu klucza  DS DNSSEC do rejestru poprzez panel partnerski HRD.pl

DNSSEC to ważne narzędzie, które pomaga w ochronie integralności i autentyczności danych DNS. Coraz więcej domen internetowych i serwerów DNS implementuje tę funkcję, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. W miarę jak Internet staje się coraz większy i rośnie liczba zagrożeń aktywacja DNSSEC staje się koniecznością.