Kontakty domenowe

Kontakty domenowe to kluczowy element w zarządzaniu domenami internetowymi. Określają one, kto jest odpowiedzialny za różne aspekty domeny, takie jak administracja, płatności czy wsparcie techniczne. W artykule tym omówimy podstawowe rodzaje kontaktów dla domen polskich, globalnych i europejskich oraz ich znaczenie.

Rodzaje kontaktów

Domeny polskie mają przypisany kontakt Abonenta oraz Rejestratora.

Domeny europejskie mają przypisany kontakt Abonenta oraz Rejestratora.

Domeny globalne mają przypisany kontakt Abonenta, Rejestratora, Techniczny, Bilingowy oraz kontakt do spraw ochrony danych (GDPR).

Kontakt Abonenta reprezentuje dysponenta domeny.

Kontakt Rejestratora to kontakt do podmiotu, który zarejestrował domenę w imieniu Abonenta.

Kontakt Administracyjny to osoba lub organizacja odpowiedzialna za administrację domeny. Kontakt administracyjny może być różny od kontaktu Abonenta.

Kontakt Techniczny określa osobę/podmiot odpowiedzialny za konfigurację techniczną domeny.

Kontakt Bilingowy zajmuje się kwestiami związanymi z płatnościami za usługi związane z domeną.

Kontakt ds. Ochrony Danych (GDPR) –  związku z przepisami o ochronie danych osobowych, stosowany jest kontakt do spraw ochrony danych, który odpowiada za przestrzeganie regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.

Kontakt  w systemie HRD.pl jest określany jako CSA (Consulting Service Abonent).

Kontakt ten jest przypisany do każdego użytkownika usług oferowanych w HRD.pl. 

Format danych wprowadzanych do kontaktu CSA jest dostosowany do wymogów rejestrów, ponieważ na podstawie informacji zawartych w  tym kontakcie tworzone  są kontakty w  rejestrach nadrzędnych.

Wymogi rejestrów dotyczące danych zawartych w  kontaktach

Abonent domeny powinien dostarczyć pełne i aktualne dane kontaktowe. Obejmują one imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres korespondencyjny.

Dane kontaktowe Abonenta są niezbędne w przypadku sporów, problemów z domeną lub do przesyłania ważnych informacji. Dodatkowo w  systemie HRD.pl takie operacje jak cesje, transfery są realizowane elektronicznie, zgodnie z informacjami podanymi w kontaktach CSA.

Abonent jest również zobowiązany do utrzymywania aktualnych danych.

Ochrona Danych Abonenta domeny

Domeny .pl (Polska). Ochrona danych osobowych abonenta domeny .pl jest uregulowana przez polskie przepisy prawa, w szczególności przez ustawę o ochronie danych osobowych oraz polskie przepisy dotyczące telekomunikacji.

Domeny .eu (Unia Europejska).  Ochrona danych osobowych abonentów domen .eu jest uregulowana przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które jest bezpośrednio obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Domeny globalne. Ochrona danych osobowych abonentów domen globalnych zależy od prawa obowiązującego w danym kraju lub regionie, w którym działa Rejestrator domen.

W przypadku domen globalnych, takich jak .com, .net, .org, ochrona danych osobowych abonentów może podlegać różnym przepisom prawnym, w zależności od lokalizacji siedziby rejestratora oraz miejsca przechowywania danych.

Możliwości uzyskania danych Abonenta domeny

Dane Abonenta, Rejestratora i inne powiązane z domeną można sprawdzić w następujący sposób:

Domena polskie. Narzędzie WHOIS dostępne na stronie NASK (dns.pl).

Domeny europejskie. Narzędzie WHOIS dostępne na stronie Eurid (eurid.eu).

Domeny globalne. Narzędzia WHOIS udostępnione przez różnych dostawców domen globalnych, jednym z przykładów jest whois.com.

Podsumowanie

Kontakty domenowe są kluczowym elementem w zarządzaniu domenami internetowymi i obejmują różne role, takie jak administracja, wsparcie techniczne i płatności. Zrozumienie różnych rodzajów kontaktów oraz ich funkcji jest istotne dla właściwego zarządzania domenami. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące kontaktów domenowych lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z BOK HRD.pl.