Opcja Privacy Protect – czy to sie opłaca

GDPR a Privacy Protect

Dostawca domen globalnych współpracujący z HRD.pl oferuje obecnie dwa rodzaje ukrywania danych Abonenta domeny. Zarówno opcja General Data Protection Regulation (GDPR) jak i Privacy Protect prowadzą do ukrywania danych Abonenta w bazach whois. Aktywacja opcji GDPR jest jednak całkowicie niezależna od aktywacji opcji Privacy Protect.

Ukrywanie danych – GDPR    

GDRP obowiązująca do 25 maja 2018 r. jest wynikiem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (GDPR 2016/679). Głównym zadaniem GDPR jest ochrona osób fizycznych w  zakresie przetwarzania danych osobowych oraz uregulowanie kwestii swobodnego przepływu danych osobowych.

W kontekście ukrywania danych Abonenta domeny opcja GDPR dostępna tylko dla nazw domen z co najmniej jednym kontaktem EOG (z Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w tym dla wszystkich domen najwyższego poziomu, dla których rejestr ma siedzibę na terenie  EOG. W HRD.pl opcja GDPR dla domen globalnych jest bezpłatna.

Opcja GDPR jest aktywowana na rzecz każdego Abonenta spełniającego  w/w warunki, również dla Abonentów, których nie dotyczy rozporządzenie, czyli firm. Jednak w przypadku tych ostatnich Rejestrator nie jest zobligowany do przestrzegania w/w rozporządzenia i może ujawnić dane. Opcja GDPR nie blokuje transferu domeny do innego operatora.

Ukrywanie danych – Privacy Protect

Opcja Privacy Protect jest opcją komercyjną oferowaną przez dostawcę domen globalnych współpracującego z HRD.pl. Privacy Protect jest dostępna dla wszystkich nazw domen, z wyjątkiem, gdy rejestr domen najwyższego poziomu nie zezwala na tę funkcję (nie ma w  tym przypadku znaczenia, czy siedziba Abonenta lub dane pozostałych kontaktów znajdują się na terenie EOG). Możliwość aktywacji opcji zależy jedynie od decyzji rejestru.

Opcja Privacy Protect blokuje możliwość wykonania transferu. W związku z tym jest dodatkowym zabezpieczeniem przed nieuprawnionym przeniesieniem domeny. Zważywszy na fakt, że obecnie  w  procesie transferu Abonent zazwyczaj nie otrzymuje linku weryfikacyjnego do potwierdzenia (FOA – form of authorization), Privacy Protect pełni istotną rolę przed nieautoryzowaną próbą zmiany operatora.

Opcja Privacy Protect jest aktywowana lub wyłączana na wniosek Abonenta.

Co istotne, Privacy Protect zapewnia ochronę danych zarówno dla osób fizycznych,  jak i dla firm w  takim samym stopniu.

Ukrywanie danych w HRD.pl

Opcja GDPR jest opcją bezpłatną wykonywaną w ramach bieżących działań rejestratora domeny.

Pomimo wprowadzenia GDPR, opcja Privacy Protect cieszy się dużą popularnością. Dodatkowa ochrona przed nieautoryzowanym transferem a także 100% ukrycie danych również dla podmiotów biznesowych to główne atuty Privacy Protect.

Od dnia 02.09.2019 r. opcja Privacy Protect dostępna jest dla wszystkich Partnerów HRD.pl w cenie 5 zł netto/rok.

Chcemy aby opcja Privacy Protect nie stanowiła istotnego obciążenia dla Abonenta i Partnera, dlatego, w porozumieniu z dostawcą domen globalnych, będziemy oferować to dodatkowe zabezpieczenie po możliwe najniższych kosztach – podkreśla Anna Szulkowska z HRD.pl