Rewolucyjne zmiany w NASK

NASK (Naukowa Akademicka Sieć komputerowa) jest Państwowym Instytutem Badawczym, członkiem CENTR, współpracuje z ICANN i ccNSO.

Jako jeden z nielicznych Rejestrów zaoferował usługę rezerwacji dla domen, usługę Opcji (prawo pierwokupu), możliwość odnowienia domen na okres abonamentowy krótszy niż rok (min 30 dni maksymalnie 364). Są to tylko niektóre przykłady różniące domeny polskie od większości rozszerzeń.

W ostatnim czasie NASK zakomunikował, że od 8.01.2019 r. wycofuje usługę rezerwacji dla domen polskich.

Rezerwacja domeny (Reserved) ułatwia rejestrację. Abonent może zgłosić do rezerwacji dowolną ilość domen, następnie bezpiecznie wybrać i zarejestrować nazwy, które go interesują.

Okres rezerwacji domeny trwa 14 dni, następnie przechodzi ona do stanu wygasania z rezerwacji.

Okres wygasania z rezerwacji (Book Blocked)  jest stanem w którym domena nie może być ponownie zarezerwowana, jest jednak ogólnie dostępna do rejestracji.

W przekroju historycznym proces wygasania z rezerwacji (Book Blocked) trwał początkowo 5 dni, następnie został wydłużony przez NASK do 90 dni, tym samym okres wygasającej rezerwacji stał się znacznie dłuższy od 14 dniowego okresu samej rezerwacji.

 Po 6 listopada 2019 roku okres wygasania z rezerwacji został skrócony do 30 dni.

NASK planuje  zrezygnować całkowicie  z  rezerwacji oraz z wiązanego  z tym stanem okresu wygasania z rezerwacji po 8 stycznia 2020 roku.

Przypuszczalnie na decyzję NASK o zaprzestaniu świadczenia usług  w zakresie rezerwacji domen polskich miał skomplikowany proces utrzymania domen polskich oraz wykorzystywanie możliwości rezerwacji domeny do przechwycenia i handlu domenami, gdzie bardzo często strona poszkodowaną był Abonent, który utracił domenę.

Ostatnim dniem zgłoszenia rezerwacji będzie 8 stycznia, rezerwacje zgłoszone  przed tą  datą przeprocesują się standardowo przez 14 dni, następnie koniec okresu rezerwacji nastąpi ostatecznie 22 stycznia.

W przypadku wygasającej rezerwacji ostatnie domeny powinny być w  tym stanie do 7 lutego 2020 roku.

Usługa rezerwacji jednak nie zostanie całkowicie wycofana przez NASK. Zostanie zachowana  w procesie realizacji Opcji (prawo pierwokupu).

Realizacja Opcji obecnie powoduje automatyczną rezerwację domeny dla Abonenta, który zgłosił opcję. Domeny po  realizacji Opcji również po 8 stycznia będą przechodzić do 14 dniowego stanu rezerwacji.

Poniżej zamieszczamy ogólny schemat życia domen publikowany przez NASK, który będzie obowiązywał po 8 stycznia 2020 roku.