podpis_kwalifikowany_hrdpl

Podpis kwalifikowany a podpis elektroniczny

Komercyjny kwalifikowany podpis elektroniczny – czym właściwie jest? 

Podpis kwalifikowany to po prostu podpis elektroniczny, który ma dokładnie taką samą moc prawną jak własnoręczny podpis złożony na dowolnym dokumencie. Podpis ten jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który jednoznacznie weryfikuje osobę składającą taki podpis.  

Jaka jest różnica pomiędzy zwykłym niekwalifikowanym podpisem elektronicznym a podpisem kwalifikowanym? 

Kluczowym dokumentem, który reguluje kwestię podpisów elektronicznych zarówno tych zwykłych jak i kwalifikowanych, jest eIDAS, czyli rozporządzenie wydane przez Parlament i Radę Unii Europejskiej w 2014 roku. 

Zwykłym podpisem elektronicznym może być nawet samo imię i nazwisko, jednakże taki podpis nie niesie za sobą skutków prawnych rozporządzenia eIDAS.  

Kwalifikowany podpis elektroniczny niesie za sobą domniemania prawne co do złożenia podpisu elektronicznego przez osobę ujawnioną w kwalifikowanym certyfikacie. Taki podpis jest niepodważalny i nie trzeba udowadniać jego jakości w postępowaniach sądowych. Co więcej – wszystkie podpisane dokumenty podpisem zawierającym certyfikat są tak samo ważne we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Zwykły podpis elektroniczny wykorzystuje się najczęściej w wewnętrznym obiegu dokumentów w firmie, ale można też opatrzyć nim m.in.: 

– List intencyjny 

– Zakres obowiązków 

– Regulamin pracy 

– Umowę ubezpieczenia 

– Umowę najmu lokalu 

– Korektę faktury 

Kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy użyć do podpisania m.in.: 

– Umowy o pracę 

– Umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, 

– Świadectwa pracy 

– Wypowiedzenie umowy o pracę (dokument opatrzony zwykłym e-podpisem będzie ważny, ale może być kwestionowany w przypadku rozprawy sądowej) 

– Umowy leasingu, 

– Tłumaczenia przysięgłego 

– Wniosku o wpis zmiany W KRS (można wykorzystać również podpis zaufany) 

Czy podpis kwalifikowany to ten sam podpis, który mogę złożyć przez Profil Zaufany na platformie ePuap? 

Odpowiedź może Was zaskoczyć ponieważ i tak i nie. Jedyną ich wspólną cechą jest to, że oba podpisy są podpisami elektronicznymi, ALE podpis złożony przez Profil Zaufany służy jedynie do komunikacji z jednostkami administracji publicznej oraz samorządowej. Taki podpis jest nieważny, gdy został złożony na dokumencie kierowanym do instytucji pozarządowej.  

Kwalifikowany podpis elektroniczny natomiast będzie ważny zarówno w administracji publicznej jak i poza nią.  

Wystawcami komercyjnych kwalifikowanych podpisów elektronicznych mogą być m.in.: 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. – Sigilium Sign 

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. – Szafir 2.00 

Asseco Data Systems S.A. – Certum 

Eurocert, SecureDoc 2.0 

Kwalifikowane Centrum Certyfikacji kluczy CenCert 

Lista akredytowanych podmiotów upoważnionych do wydania podpisu kwalifikowanego:

https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

Link pod którym można zweryfikować ważność podpisu z certyfikatem:  

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation